Głosowanie w sprawie konstruktywnego wotum nieufności wobec rządu i wotum nieufności szefa MSW Bartłomieja Sieniewicza odbędzie się 9 lipca - poinformował w radiowej Trójce wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak.

Polityk PSL poinformował, że jako pierwszy będzie głosowany wniosek PiS w sprawie całego rządu. PiS we wniosku o konstruktywne wotum nieufności wobec gabinetu Donalda Tuska wskazał, jako kandydata na premiera prof. Piotra Glińskiego.

Grzeszczak ocenił jednocześnie, że według PSL zmiana na stanowisku szefa MSW nie byłaby dziś korzystna dla wyjaśnienia afery taśmowej.