Nigel Farage, zwycięzca brytyjskich eurowyborów, lider Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, mówi DGP o własnej wizji Europy

Europejska Partia Ludowa proponuje kandydaturę byłego premiera Luksemburga Jeana-Claude’a Junckera na stanowisko szefa KE. Będzie pan głosował za tą kandydaturą?

Absolutnie nie! Będę za odrzuceniem tej kandydatury.