Iran zmniejsza zasoby wzbogacanego uranu. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) podała w swoim raporcie, że po raz pierwszy Teheran odniósł się do podejrzeń o "prawdopodobnym wymiarze militarnym" programu jądrowego.

Chodzi o detonatory, które mogły być używane w instalacjach nuklearnych. Kwartalny raport MAEA pokazuje, że Iran znacznie ograniczył swoje zasoby wzbogacanego uranu. Dotąd Teheran dysponował 209 kilogramami tej substancji, teraz to jedynie 38 kilogramów.

Działania Iranu to część tymczasowego porozumienia z MAEA. W lutym Teheran i agenda ONZ uzgodnili siedem obszarów współpracy dotyczących irańskiego programu nuklearnego. Ustalono wówczas, że realizacja tych punktów potrwa do 15 maja. Według wydanego dziś raportu MAEA, współpraca z Iranem na temat kolejnych 5 punktów porozumienia została przedłużona do 25 sierpnia.