Skuteczna walka z bezrobociem - to powinien być priorytet Komisji Europejskiej w najbliższych latach. Takiego zdania są główni kandydaci na szefa tej instytucji: Jean Claude Juncker oraz Martin Schulz.

Pierwsza debata między politykami, zorganizowana przez telewizję FRANCE 24 i RFI, odbyła się w Bibliotece Solvay w Brukseli.

Jean Claude Juncker, kandydat Europejskiej Partii Ludowej podkreślał, że Unia musi zajmować się sprawami największej wagi nie ingerując za bardzo w życie codzienne obywateli. Na tej podstawie, jego zdaniem, Bruksela powinna skupić się na polityce na rzecz wzrostu gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. „Musimy sobie zdawać sprawę, że rozczarowanie jakie żywi obecnie wielu obywateli wobec Europy wynika z tego, że Europa sprawia wrażenie, iż nie ma dobrej odpowiedzi na problemy związane z bezrobociem, dlatego w najbliższych latach musimy zmobilizować wszystkie nasze działania, by zmniejszyć bezrobocie. To jest kluczowe” - powiedział polityk.

Podobnego zdania jest Martin Schulz, kandydat europejskich socjalistów. Wśród priorytetów przez niego wymienianych jest także agenda cyfrowa oraz działania związane ze zmianami klimatu. Schulz uważa jednocześnie, że Unia Europejska powinna stać się bardziej widoczna i słyszalna przez swoich obywateli. „Musimy otworzyć swoje drzwi, pokazać obywatelom co się dzieje w Brukseli, kto robi co, na jakiej podstawie, by w ten sposób włączyć ich do procesu decyzyjnego. Należy to zrobić natychmiast” - powiedział kandydat socjalistów.

Debata między głównymi kandydatami na szefa Komisji Europejskiej odbyła się zaledwie kilka tygodni przed europejskimi wyborami. Zgodnie z zapisami Traktatu Lizbońskiego, ich wyniki powinny zostać wzięte podczas uwagę podczas wyboru przewodniczącego Komisji.