Po wejściu do Unii Europejskiej najwięcej, 36 procent respondentów badanych przez CBOS udało się do pracy do Niemiec. Co piąty ankietowany (21 proc.) pracował w Wielkiej Brytanii. Belgię i Holandię wybierało po 9 procent badanych.

Według CBOS, co siódmy dorosły Polak (14 proc.) przyznaje, że od 2004 roku wyjeżdżał do pracy za granicę lub nadal tam pracuje. Informacje na temat doświadczeń migracyjnych odnoszą się właściwie wyłącznie do osób, które za granicę wyjeżdżały jedynie na pewien czas.

Obecnie co czwarty Polak (24 proc.) deklaruje gotowość podjęcia zatrudnienia poza granicami Polski. Trzy czwarte rodaków odrzuca możliwość wyjazdu z kraju w poszukiwaniu pracy.

Wśród respondentów w wieku od 18 do 24 lat tylko co trzeci (36 proc.) nie chce wyjeżdżać do pracy za granicę. Niemal co czwarty badany w tym wieku (26 proc.) deklaruje, że w przyszłości będzie starał się o pracę poza granicami Polski. Ofertę takiej pracy przyjęłoby 23 procent osób z grupy wiekowej 18-24 lata.

Osoby młode są również tymi, którzy najczęściej podejmują pracę za granicą. Wśród badanych w wieku od 25 do 34 lat co czwarty (26 proc.) ma takie doświadczenia.
Niemal połowa osób posiadających doświadczenia migracyjne (47 proc.) wyjeżdżała do pracy na krótkie, co najwyżej trzymiesięczne okresy, 27 procent na kilka miesięcy, ale nie dłużej niż rok. Jedna czwarta migrantów (26 proc.) pracowała za granicą ponad rok.


Najczęstszymi migrantami zarobkowymi są mieszkańcy województw wschodnich. Niemal co czwarty z nich pracował za granicą po wejściu Polski do Unii Europejskiej lub nadal tam pracuje.