Czy doszło do kontaktów seksualnych katechety z uczennicą? Sprawdzi to częstochowska prokuratura, która bada sprawę księdza Piotra F. Śledztwo dotyczy doprowadzenia do obcowania płciowego małoletniej uczennicy poprzez nadużycie stosunku zależności.

Do kontaktu seksualnego księdza katechety i uczennicy miało dojść w czerwcu podczas wycieczki szkolnej. Prokurator Tomasz Ozimek podkreśla, że jest to śledztwo w sprawie, a nie przeciwko konkretnej osobie. Podstawą są czynności o charakterze dowodowym, które zostały przeprowadzone przez prokuratorów po wszczęciu postępowania sprawdzającego. Celem śledztwa jest wszechstronne ustalenie okoliczności sprawy w formie procesowej.

Podczas postępowania wyjaśniającego prokuratorzy przesłuchali m.in.. nauczycieli gimnazjum i radną Częstochowy, która upubliczniła sprawę na sesji Rady Miasta.

Na skutek medialnych doniesień o rzekomym romansie z uczennicą ksiądz Piotr F. został zawieszony w prawach kapłańskich przez częstochowską Kurię Metropolitalną.