Budowa systemu CEPiK ciągnęła się niemal 10 lat i kosztowała 325 milionów złotych. Po dwóch latach funkcjonowania konieczna jest jego przebudowa, która ma kosztować kolejne 150 mln złotych.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) to system informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach, a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Jego budowa trwała 10 lat. Polska nie nadążała z dostosowywaniem bazy do wymogów Unii Europejskiej, za co groziły poważne kary finansowe.Od samego początku użytkownicy donosili o awariach i niedoskonałościach systemu.

Jesienią ubiegłego roku MSW zakończyło analizę, która potwierdziła, że system jest awaryjny, nienowoczesny i zbyt kosztowny. - Kierownictwo MSW podjęło decyzję o gruntownej modernizacji systemu i znaczącym obniżeniu kosztów jego funkcjonowania. Do 2015 r. funkcjonalność systemu informatycznego ma zostać znacznie zwiększona, a przyjęte rozwiązania mogą wpłynąć na obniżenie kosztów utrzymania systemu o 30 proc. i przynieść oszczędności dla budżetu państwa – informuje rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Małgorzata Woźniak.

Awarii w ciągu całego roku było kilkanaście. Niektóre trwały nawet po kilka godzin. Skutkowało to niedostępnością danych dla policji, straży gminnych czy urzędów powiatowych.

Reklama

System ma jednak poważniejsze wady. Brak powiązania danych kierowców z ewidencji krajowej z regionalnymi danymi starostw umożliwia wydanie prawa jazdy osobie, która je utraciła, w innym starostwie. Ponadto dochodzi do sytuacji, w których pojazd rejestrowany jest dwukrotnie: np. Polacy pracujący za granicą rejestrowali samochody także tam. W Polsce nie dochodziło do automatycznego wyrejestrowania auta i w konsekwencji pojazd miał dwa numery rejestracyjne. W nowej wersji systemu, która ma być ukończona do końca 2015 roku, błędy te mają być poprawione.

Na czym jeszcze ma polegać przebudowa systemu? - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przewiduje, że w zmodernizowanym systemie zostaną rozwinięte świadczone online usługi dla obywateli, przedsiębiorców i administracji. Ponadto nowy system będzie umożliwiał gromadzenie danych osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami (profil kandydata na kierowcę) i bezpłatne udostępnienie tych danych ośrodkom szkolenia kierowców oraz wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego. Przewiduje się także utworzenie centralnej ewidencji kart parkingowych, wydawanych osobom niepełnosprawnym – informuje Małgorzata Woźniak.

Roczny koszt funkcjonowania systemu to 45,6 mln złotych.