Polki urodziły tam w 2010 r. 19 tys. 762 dzieci. 14 tys. 847 ich ojców to Polacy, czyli trzy czwarte dzieci spłodziły pary polsko-polskie.

Wśród cudzoziemskich ojców polskich dzieci największą grupę – 1954 – stanowią Brytyjczycy. Sporo jest przybyszów z Afryki (669) oraz Bliskiego Wschodu i Azji (534).

95 proc. Polaków w W. Brytanii uważa, że jeśli już mieć dzieci, to z Polką.