IPN to ważna instytucja dla państwa i nigdy nie zostanie pozostawiona sama sobie - zadeklarował w czwartek minister skarbu Mikołaj Budzanowski. Jak powiedział, problem siedziby IPN można rozwiązać, ale potrzebna jest do tego dobra wola władz Instytutu.

Budzanowski, który był gościem radiowej Trójki, podkreślił, że IPN nie stracił swojej siedziby - nikt nie wypowiedział mu umowy najmu ani nawet nie powiedział, że może to nastąpić.

"Na dzisiaj nie ma żadnego takiego sygnału; wydaje mi się, że wręcz odwrotnie, dalej obowiązuje, według mojej wiedzy, umowa najmu, która została podpisana przez IPN z poprzednim właścicielem. Ona nie została wypowiedziana, jest bezterminowa; co więcej, również zakłada tzw. bufor czasowy na ewentualne wypowiedzenie tej umowy, co najmniej 12 miesięcy, być może nawet będzie to trwało znacznie dłużej, gdyby faktycznie nowy właściciel doszedł do wniosku, że IPN powinien zostać stamtąd usunięty, ponieważ oczekuje innych warunków umowy" - powiedział Budzanowski.

Jak zapewnił, rząd nie pozostawia IPN "samemu sobie". Dodał, że przygotowano pewne propozycje dotyczące nowej siedziby. "Jedna propozycja mówi o tym, żeby potencjalnie przenieść siedzibę IPN-u, również na warunkach najmu, do obecnej siedziby Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie. Tam dokładnie jest ok. 6 tys. m2 do zaoferowania i to absolutnie wystarczy IPN-owi, jeżeli chodzi o ich oddział warszawski, bo tutaj (w siedzibie przy ul. Towarowej - PAP) wykorzystują ok. 3 tys. m2" - powiedział.

Jego zdaniem jest to "bardzo konkretna propozycja, na którą IPN stać". "Jeżeli IPN byłoby stać na podpisanie umowy najmu na dzisiejszą siedzibę, w tym roku, na kwotę 1 mln euro rocznie, na wynajem tych 3 tys. m2, to rozumiem, że tak samo będzie ich stać na podpisanie takiej umowy najmu, może na niższą kwotę, z Agencją Rozwoju Przemysłu. Potrzebna jest dobra wola, potrzebne jest naprawdę racjonalne i spokojne podejście do tej kwestii, bo ją naprawdę można rozwiązać" - podkreślił Budzanowski.

Budzanowski dodał, że resort skarbu zaproponował też Instytutowi przekazanie w wieczyste użytkowanie dużej nieruchomości przy ul. Dominikańskiej. Jak mówił, rozwiązałoby to problem siedziby "na 100 lat", gdyż IPN otrzymałby własną siedzibę na zawsze.

"W tym budżecie, który ma dzisiaj zaprojektowany IPN, a on jest przewidywalny w ramach finansowych na najbliższe kilkanaście lat - on zawsze będzie stabilny, jest pewny - należy wygospodarować pewną kwotę pieniędzy albo na adaptację nowego budynku, który byśmy im przekazali przy ulicy Dominikańskiej, albo na zagwarantowanie wieloletniego najmu w obecnej siedzibie przy ulicy Towarowej" - uważa minister. Jego zdaniem w sytuacji kryzysu i szukania oszczędności występowanie do ministra finansów o 30 mln zł na zakup siedziby przy ul. Towarowej było "niestosowne".

Jak dodał, na miejscu prezesa IPN próbowałby znaleźć porozumienie z nowym właścicielem, aby zagwarantować długoterminowy najem.

Budzanowski podkreślił, że tuż przed prywatyzacją Ruchu i przed upublicznieniem spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych, tj. w grudniu 2006 r., można było wydzielić budynek przy ul. Towarowej z procesu prywatyzacyjnego. "Myślę, że przeoczono tę kwestię. Można było wydzielić (siedzibę) z aktywów Ruchu - spółki wówczas w 100 proc. Skarbu Państwa - i przekazać ją faktycznie już na wieczność dla IPN-u, tak aby nie było już później roszczeń" - powiedział.

Budzanowski, pytany o kwestię 17 mln zł zainwestowanych w remont i przystosowanie siedziby do działalności IPN, ocenił, że sprawa pewnie zakończy się procesem sądowym. "Po to, żeby ewentualnie te zainwestowane pieniądze odzyskać bądź też znaleźć pewne porozumienie już z nowym właścicielem co do tej wydatkowanej kwoty" - powiedział minister skarbu.

We wtorek IPN poinformował, że spółka Ruch S.A. sprzedała budynek przy ul. Towarowej, w którym mieści się centrala Instytutu, firmie GHN (należącej do grupy Skanska). Umowa została zawarta 17 sierpnia. Nie ujawniono kwoty transakcji.

IPN tłumaczył, że nie mógł kupić budynku z powodu cięć budżetowych i braku odpowiedzi resortu finansów na ofertę zakupu gmachu na raty. Firma GHN zapewniła, że chce w pierwszej kolejności z najemcą przedyskutować obecną sytuację i możliwe rozwiązania.

Resort finansów skomentował w czwartek informacje IPN, że w marcu mówiono o możliwości zakupu gmachu od Ruchu na raty i że prezes Instytutu Łukasz Kamiński deklarował na ten cel 5 mln zł z budżetu IPN. "Ministerstwo Finansów ani razu nie dało do zrozumienia, że jeśli IPN przeznaczy 5 mln zł na zakup siedziby z własnego budżetu, to Ministerstwo Finansów przekaże resztę środków" - podał wydział prasowy MF, który podkreśla, że resort "stał i stoi na stanowisku, że IPN powinien przeznaczyć środki na zakup siedziby z własnego budżetu".

"IPN został poinformowany, że Ministerstwo Finansów nie posiada własnych rezerw, a ewentualne przekazanie środków z rezerw innych dysponentów będzie możliwe pod koniec roku, przy założeniu deklaracji dysponentów części budżetowych o niewykorzystaniu środków rezerwy i przekazaniu do dyspozycji na inne cele. Ministerstwo Finansów ponownie wskazało powyższe w piśmie z dnia 5 lipca 2012 r. Dodatkowo IPN został poinformowany, że żaden z dysponentów nie zgłosił deklaracji o niewykorzystaniu części budżetowej" - napisano w komunikacie MF. Resort jest zdania, że w obecnej sytuacji IPN powinien negocjować umowę i starać się o rozłożenie płatności za zakup siedziby na raty.

Co na to IPN?

W odpowiedzi na to IPN w komunikacie dla PAP podtrzymał, że na marcowym spotkaniu prezesa Instytutu z wiceministrem finansów Hanną Majszczyk, pani minister "stwierdziła, że nie może wyasygnować całej potrzebnej kwoty, a jedynie jej część, i poprosiła Prezesa IPN o uzyskanie zgody z Ruch S.A. na rozłożenie płatności na raty oraz o wygospodarowanie części środków z budżetu IPN".

IPN przypomniał, że zgoda na rozłożenie płatności na dwa lata została uzyskana, a IPN zadeklarował możliwość wydatkowania w 2012 r. ze swego budżetu kwoty 5 mln. zł. "Obie informacje zostały przekazane pismem z dnia 28 marca 2012 r. do Ministerstwa Finansów (do wiadomości Ministerstwa Skarbu i KPRM). Dodatkowo w piśmie tym Prezes poprosił o ujęcie przedmiotowego wydatku dotyczącego II raty za budynek na rok 2013 w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2012-15. Minister Finansów do dziś nie odpowiedział na ten wniosek" - podkreślił rzecznik IPN Andrzej Arseniuk.

Jak ujawnił, pierwszą pisemną reakcją Ministerstwa Finansów na wniosek IPN z 22 lutego było pismo Hanny Majszczyk z informacją, że istnieją możliwości pozyskania środków w II połowie bieżącego roku w przypadku niewykorzystania rezerwy celowej przez innych dysponentów.

Według informacji rzecznika IPN budżet Instytutu (centrala i 11 oddziałów w kraju) na 2012 r. wynosi 223,2 mln zł. "Na wydatki majątkowe przewidziano jedynie 12,1 mln zł, z czego na zakup budynku ostatecznie można było przeznaczyć 5 mln zł. Wobec powyższego nie istniała żadna możliwość wygospodarowania z budżetu IPN kwoty 36,9 mln zł na zakup nieruchomości przy ul. Towarowej" - napisał Arseniuk.

Jego zdaniem z tej przyczyny argument o znaczącym wzroście budżetu IPN w ostatnich 10 latach należy uznać za "demagogiczny, z uwagi na porównywanie budżetu instytucji dopiero tworzącej się oraz w pełni działającej". Przypomniał, że koszty wzrosły m.in. w wyniku inflacji, a także dlatego, że IPN obciążono nowymi zadaniami ustawowymi - w tym koniecznością prowadzenia lustracji, w miejsce zlikwidowanego urzędu Rzecznika Interesu Publicznego.