Jeszcze przed zakończeniem postępowania koncesyjnego dotyczącego miejsc na MUX-1 prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Magdalena Gaj dokonała rezerwacji częstotliwości na rzecz spółek Eska TV, STAVKA, Lemon Records oraz ATM - donosi "Nasz Dziennik".

Magdalena Gaj odmówiła wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności własnej decyzji administracyjnej z 19 grudnia 2011 r. w sprawie rezerwacji częstotliwości dla spółek Eska, STAWA, Lemon Records i ATM.

Wniosek do UKE o wszczęcie postępowania z żądaniem wstrzymania wykonania tej decyzji i stwierdzenia jej nieważności skierowała w lutym 2012 r. Fundacja Lux Veritatis, wskazując, że prezes Gaj dokonała rezerwacji bez podstawy prawnej, ponieważ w grudniu podział koncesji nie był jeszcze ostatecznie przesądzony.

Reklama

Prezes Gaj, odmawiając postępowania w tej sprawie, jako przyczynę odmowy podała rzekomy brak interesu prawnego po stronie Fundacji Lux Veritatis oraz to, że Fundacja nie jest stroną przed UKE.

Tymczasem Fundacja w sposób precyzyjny wykazała, że jako strona postępowania koncesyjnego automatycznie jest także stroną postępowania rezerwacyjnego i posiada interes prawny w tym postępowaniu.