Odbyły się pierwsze rozmowy z mniejszymi Kościołami w sprawie finansowania ubezpieczeń duchownych - dowiedziała się PAP w MAC. Z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł zbliżonych do rządu wynika, że spotkanie z przedstawicielami Kościoła katolickiego ma odbyć się 3 kwietnia.

Spotkanie dotyczyło niedawnej propozycji przedstawionej przez szefa MAC Michała Boniego dot. likwidacji Funduszu Kościelnego i wprowadzenia w zamian możliwości odpisu podatkowego na rzecz Kościołów i związków wyznaniowych.

Jak powiedział w czwartek PAP rzecznik Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Artur Koziołek, w pierwszych dwustronnych spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele Kościołów: Karaimskiego, Katolickiego Mariawitów w RP oraz Zielonoświątkowego. Rozmowy z pozostałymi Kościołami i związkami wyznaniowymi mają odbyć się: 27 i 28 marca oraz 11 kwietnia. PAP dowiedziała się ze źródeł zbliżonych do rządu, że spotkanie z przedstawicielami Kościoła katolickiego zaplanowano na 3 kwietnia.

Przewodniczący rządowej komisji konkordatowej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził zgodę na wznowienie prac zespołu ds. finansów powołanego przez tę komisję. Ma on prowadzić rozmowy z takim samym zespołem działającym przy kościelnej komisji konkordatowej.

W skład rządowego zespołu weszli: szef MAC Michał Boni (przewodniczący zespołu), wiceminister w MAC Włodzimierz Karpiński, wiceminister finansów Hanna Majszczyk, dyrektor Departamentu Prawa Gospodarczego w Rządowym Centrum Legislacji Monika Salamończyk, dyrektor Departamentu Finansowego w Ministerstwie Kultury Wojciech Kwiatkowski oraz wicedyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych MAC Andrzej Marciniak.

Przewodniczący kościelnej komisji konkordatowej abp Stanisław Budzik poinformował PAP, że oprócz niego w skład kościelnego zespołu ds. finansów weszli: abp Wiktor Skworc (przewodniczący zespołu), przewodniczący Rady Episkopatu ds. Ekonomicznych kard. Kazimierz Nycz, sekretarz KEP bp Wojciech Polak, Irena Ożóg z kancelarii podatkowej, ks. prof. Piotr Stanisz z katedry Prawa Wyznaniowego KUL.

Według Episkopatu Polski zmiany w funkcjonowaniu Funduszu Kościelnego wymagają podpisania odpowiednich umów pomiędzy stroną kościelną i rządową.

Jeśli dojdziemy do wniosku, że będzie potrzebna umowa z Kościołem katolickim w sprawie zmian w finansowaniu składek duchownych, to będziemy szukali najlepszego rozwiązania prawnego - podkreślił w poniedziałek szef MAC w radiu TOK FM. Dodał, że założenia do rządowego projektu dot. Funduszu Kościelnego to rozpoczęcie dyskusji na temat modelu finansowania Kościołów i związków wyznaniowych. "To, czy jest to rozwiązanie konstytucyjne, czy nie - zdecyduje forma porozumienia" - powiedział szef MAC. "Jesteśmy na początku drogi" - zaznaczył.

Zdaniem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego rządowa propozycja wprowadzenia odpisu podatkowego jest niebezpieczna, bo oznacza dla obywateli m.in. przyznanie się - w deklaracji podatkowej - do przynależności religijnej. Obawy przed ujawnianiem wyznania wyraził też Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich.

Z kolei Boni zapewnił, że strona rządowa dostrzega problemy i specyfikę mniejszych Kościołów i związków wyznaniowych. "Być może rozwiązanie dla związków wyznaniowych i mniejszych Kościołów będzie odrobinę inne" - powiedział szef MAC. Zaznaczył, że nie chodzi o zwiększenie wysokości odpisu, ale o formę rekompensaty.

Boni przedstawił w ubiegłym tygodniu Kościołom i związkom wyznaniowym propozycję dotyczącą likwidacji Funduszu Kościelnego i usamodzielnienia płacenia składek przez duchownych. Rząd chce wprowadzić możliwość przekazywania 0,3 proc. podatku dochodowego na Kościoły i związki wyznaniowe. Te miałyby samodzielnie płacić składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne duchownych.

Możliwość odliczenia podatkowego na Kościoły i związki wyznaniowe nie zmieniałaby obowiązującego odpisu od podatku 1 proc., który można przekazywać na organizacje pożytku publicznego.