Szefowie MSZ Polski i Rosji, Radosław Sikorski i Siergiej Ławrow, podkreślali w środę w Moskwie, że mechanizmy dwustronnej współpracy między oboma krajami działają, nawet jeśli nie we wszystkich kwestiach strony się zgadzają.

Ministrowie rozmawiali o relacjach dwustronnych, stosunkach UE-Rosja i współpracy transgranicznej. Po rozmowach podpisali umowę o małym ruchu granicznym między obwodem kaliningradzkim a częścią Pomorza, Warmii i Mazur.

Nawiązując do tej umowy, Sikorski mówił po spotkaniu: "Nie we wszystkich kwestiach się zgadzamy, ale ta sprawa pokazuje, że potrafimy pragmatycznie układać swoje stosunki, że w sprawach, w których dostrzegamy obopólny interes naszych obywateli, potrafimy działać wspólnie i osiągnąć sukces".

Jak oznajmił, wspólnie z Ławrowem omówił "ważne kwestie związane z naszą agendą i natowsko-rosyjską, i unijno-rosyjską; oczywiście także sprawy bilateralne, także związane z następstwami tragicznego wypadku smoleńskiego, w którym zginął prezydent (Lech Kaczyński)".

Sikorski pytany później przez dziennikarzy, czy rozmawiał z Ławrowem o zakończeniu rosyjskiego śledztwa i przekazaniu Polsce wraku Tu-154M odparł: "Podniosłem te sprawy, ale mam wrażenie, że strona rosyjska najwyraźniej nie jest jeszcze gotowa".

Ławrow podkreślił po spotkaniu: "Mamy bardzo dobry, bardzo konstruktywny dialog polityczny. Rośnie wymiana handlowa - w zeszłym roku było to ok. 20 mld dolarów, przez pierwsze dziewięć miesięcy roku obecnego obrót towarowy wzrósł o ponad 30 procent".

W stosunkach dwustronnych Polska i Rosja odnotowują "bardzo dobry postęp we wszystkich kierunkach" - ocenił. Jak wskazał, odbyło się kolejne posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, zajmującej się kwestiami historycznymi. Planowana jest kolejna sesja Forum Regionów, które działa pod egidą szefów wyższych izb parlamentów obu krajów. "W przyszłym roku planujemy kolejne posiedzenie Komitetu Strategii Współpracy Polsko-Rosyjskiej, którego jesteśmy z panem Sikorskim przewodniczącymi" - wyliczał Ławrow.

Jak wyjaśnił, sprawy międzynarodowe, które omawiał w środę z Sikorskim, to m.in. kwestia bezpieczeństwa w regionie euroatlantyckim oraz euroazjatyckim, w tym plany instalacji tarczy antyrakietowej w Europie. "Zastanawialiśmy się i nadal myślimy o tym, w jaki sposób możemy nie dopuścić do narastania konfliktów i znaleźć rozwiązania, które będą odpowiadać interesom wszystkich bez wyjątku krajów przestrzeni euroatlantyckiej" - oznajmił.

Ławrow zauważył, że nie wyliczył wszystkich spraw, które ministrowie regularnie omawiają, ale nawet to, co pokrótce wskazał, "daje pewne pojęcie o intensywności naszego dialogu i o naszym dążeniu do rozwiązania wszystkich problemów".

Podpisana w środę umowa o ruchu granicznym umożliwi wielokrotne przekraczanie granicy polsko-rosyjskiej przez mieszkańców stref przygranicznych obu państw. Obejmie po stronie Polski w województwie pomorskim: Gdynię, Gdańsk, Sopot oraz powiaty pucki, gdański, nowodworski i malborski, a w województwie warmińsko-mazurskim: Elbląg i Olsztyn oraz powiaty elbląski, braniewski, lidzbarski, bartoszycki, olsztyński, kętrzyński, mrągowski, węgorzewski, giżycki, gołdapski i olecki.