Fatalizm polsko-niemieckiego sąsiedztwa przekształciliśmy w przestrzeń nadziei - mówił w środę szef MSZ Radosław Sikorski. Szef dyplomacji Niemiec Guido Westerwelle podkreślił, że pojednanie polsko-niemieckie nie ma sobie równych w najnowszej historii.

Szefowie dyplomacji Polski i Niemiec zabrali głos podczas uroczystości 20-lecia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.

"W ostatnim dwudziestoleciu udało nam się przekształcić fatalizm polsko-niemieckiego sąsiedztwa w przestrzeń nadziei" - powiedział Sikorski. Przypomniał wizję jednego ze swoich poprzedników na funkcji szefa MSZ Krzysztofa Skubiszewskiego, zgodnie z którą "droga Polski do Europy wiedzie przez Niemcy".

"Idąc za tym drogowskazem Polska przesunęła się z peryferiów do centrum Europy. Na nic zdały się tupania i przekrzykiwania polityków gotowych zamienić naszą wspólnotę interesów we wspólnotę sporów" - podkreślił szef polskiego MSZ.

Reklama

Według Sikorskiego Polskę i Niemcy łączy bezprecedensowa współpraca partnerska. Wśród osiągnięć polsko-niemieckich relacji wymienił m.in. 600 związków partnerskich miast Polski i Niemiec, obecność polskich i niemieckich studentów na uczelniach w obu krajach, a także współpracę handlową.

"Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym naszego kraju, zaś Polska jest kluczowa dla Niemiec w wymianie handlowej z całym regionem (...). Aż siedem tysięcy podmiotów zainwestowało ok. 25 mld euro w Polsce. Polskie firmy dopiero zaczęły to robić, ale już ulokowały 1 mld euro w Niemczech. W tym półroczu odnotowaliśmy rekordową wielkość polskich inwestycji za Odrą: 600 mln euro" - powiedział Sikorski. Zaznaczył też, że 58 proc. Polaków życzy sobie ścisłych związków z Niemcami.

Reklama

20-lecie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Sikorski nazwał "pięknym jubileuszem"

Szef polskiego MSZ za "niebywałe osiągnięcie" uznał przenoszenie polsko-niemieckiego modelu budowy stosunków dobrosąsiedzkich na wschód Europy. Wspominał niedawny szczyt Partnerstwa Wschodniego, który pod koniec września odbył się w Warszawie. W jego ocenie szczyt był kolejnym krokiem w pogłębianiu integracji UE i krajów Europy Wschodniej.

"Jeśli nic dramatycznego się nie będzie nadal działo w Kijowie, to do końca roku zakończymy negocjacje umowy stowarzyszeniowej z Ukrainą, a rozpoczniemy je z Mołdawią i Gruzją. Jeśli państwa te spełnią określone warunki, zniesiemy obowiązek wizowy" - zapowiedział Sikorski. Przypomniał też o wspólnym dla UE potępieniu reżimu na Białorusi z jednoczesną deklaracją pomocy, gdy reżim wstrzyma represje wobec politycznej opozycji.

20-lecie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej Sikorski nazwał "pięknym jubileuszem" i przypomniał, że instytucja ta wnosi cenny wkład w kształtowanie sąsiedztwa polsko-niemieckiego. "Sam raport za ubiegły rok naprawdę robi wrażenie. Fundacja zrealizowała bądź wsparła kwotą 16 mln zł blisko 700 projektów w sferze mediów, literatury, muzyki, kultury, inicjatyw samorządowych" - powiedział minister.

"Polskie przysłowie mówi, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w potrzebie. Polska od początku lat 90. wtedy, gdy najbardziej była w potrzebie, znalazła w Niemczech przyjaciela" - podsumował Sikorski, dodając, że obecnie Polska i Niemcy mogą służyć pomocą innym krajom.

Szef dyplomacji Niemiec Guido Westerwelle mówił natomiast, że dla Niemców stosunki polsko-niemieckie to "nie tylko sąsiedztwo, ale łączy nasz przyjaźń". "To nie jest tylko przyjaźń między rządami, między parlamentarzystami, ale przyjaźń narodów" - podkreślił.

"Przyjaźń między Polakami a Niemcami nie jest oczywista. W czasie II wojny światowej Niemcy dopuścili się okrutnych zbrodni na Polakach, na terytorium polskim, (...) a mimo tej tak trudnej historii możliwe było pojednanie, które nie ma sobie równych w najnowszej historii i to zawdzięczamy gotowości obywateli w Polsce nabrania nowego zaufania do niemieckich sąsiadów" - mówił Westerwelle. "Nigdy więcej nie możemy tego zaufania stracić" - dodał.

"Europa stoi przed najtrudniejszą próbą ostatnich 60 lat"

"Europa stoi przed najtrudniejszą próbą ostatnich 60 lat. Dotyczy to nie tylko państw strefy euro. (...) Odpowiedź na kryzys nie może być ograniczona do aspektu finansowego. Europa jest przede wszystkim projektem politycznym" - ocenił niemiecki minister.

Jak przekonywał, trzeba rozpocząć nowy rozdział w historii Europy. "W Europie zawsze kolejne kroki były odpowiedzią na sytuacje kryzysowe" - podkreślił. "Nawet silne gospodarcze Niemcy nie będą w stanie same utrzymać jakości życia. Tylko wspólnie będziemy mogli odnieść sukces" - powiedział Westerwelle.

Istniejąca od 1991 roku Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej na mocy nowego statutu obowiązującego od lipca 2002 roku działa w nowej formule. Celem Fundacji jest udzielanie finansowego wsparcia przedsięwzięciom, stanowiącym przedmiot obopólnego zainteresowania Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec.

Ze środków fundacji wspierane są m.in. krzewienie języka i kultury niemieckiej w Polsce oraz języka i kultury polskiej w Niemczech; badania naukowe z zakresu wiedzy o Niemczech oraz Europie Środkowej i Wschodniej; konkursy wiedzy, prace naukowe, wymiana naukowa, działalność literacka i artystyczna, dotycząca Polski, Niemiec oraz Unii Europejskiej.