Jak podkreślili organizatorzy konkursu w komunikacie, "statuetki Lauru Gospodarności otrzymały samorządy, które przy realizacji projektów rozwijających infrastrukturę techniczną i społeczną najefektywniej wykorzystały powierzone im środki i aktywnie pozyskiwały nowe fundusze na finansowanie projektów w ciągu ostatnich lat".

Za najbardziej efektywną współpracę z gminą został wyróżniony Bank Spółdzielczy w Skórczu z województwa pomorskiego. O wyborze banku decydowała "skala współpracy z samorządami, zwłaszcza w zakresie obsługi budżetu i finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych".

Dwie równorzędne nagrody przyznano organizacjom: inicjatywie społecznej "Paczka od Rolnika" oraz Elbląskiemu Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, które realizuje projekt "Miejsca z Duszą". Celem pierwszego przedsięwzięcia jest zaangażowanie rolników z małych, ekologicznych gospodarstw rolnych w produkcję zdrowej żywności i jej bezpośrednią dystrybucję do odbiorców indywidualnych. Druga inicjatywa ma na celu wspólne działanie na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i turystycznego zrzeszonych miejscowości z okolic Zalewu Wiślanego, Wysoczyzny Elbląskiej i Kanału Elbląskiego.

Laur Honorowy otrzymała Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo dla Doliny Baryczy" z województwa dolnośląskiego za "całokształt działalności na rzecz rozwoju swojego regionu".

Patronat nad konkursem objęli prezydent RP Bronisław Komorowski, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki.