Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowuje właśnie Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2011-2020, który ma zahamować odnotowywany w ostatnich latach spadek czytelnictwa wśród Polaków.

Z badań przeprowadzonych przez Bibliotekę Narodową na zlecenie MKiDN wynika, że jakikolwiek kontakt z książką w ciągu roku (także poradnikiem, albumem czy książką umieszczoną w internecie) deklaruje zaledwie 44 proc. Polaków. 46 proc. badanych nie przeczytało nie tylko książki, ale nawet dłuższego niż trzy strony artykułu. Przygotowywany właśnie w MKiDN Program Rozwoju Czytelnictwa 2011-2020 ma usystematyzować i skoordynować prowadzone dotąd przez resort działania na rzecz promocji czytelnictwa. "Nie są znane jeszcze szczegóły, ani termin ogłoszenia rozpoczęcia programu" - powiedział PAP Maciej Babczyński, rzecznik prasowy ministerstwa.

14 lutego projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2011-2020 został przyjęty do planu prac legislacyjnych Rady Ministrów na rok 2011. W projekcie uchwały zapisano m.in., że program ma mieć na celu promocję czytania oraz poprawienie społecznego wizerunku książki, zwiększenie zakupów książek dla bibliotek a także stworzenie platformy cyfrowej ułatwiającej dostęp do książek i czasopism.

Koordynacja dotychczasowych działań resortu na rzecz wspierania czytelnictwa

Maciej Babczyński podkreśla, że jednym z celów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa ma być usystematyzowanie i koordynacja dotychczasowych działań resortu na rzecz wspierania czytelnictwa.

W ostatnich latach było to kilka przedsięwzięć jak np. prowadzony w latach 2009-2010 program małych grantów pod nazwą "Infrastruktura bibliotek". Miał on podnieść standard bibliotek publicznych poprzez ich modernizację architektoniczną i zakup wyposażenia. Kosztem 7,5 mln zł prace przeprowadzono w 465 placówkach.

Wzmocnienie potencjału gminnych bibliotek publicznych oraz ich przekształcenie w nowoczesne centra dostępu do wiedzy i ośrodki życia społecznego zakłada Wieloletni Program Rządowy KULTURA+, zainaugurowany niedawno, w lutym b.r. Jego budżet na lata 2011-2015 wynosi 516 mln zł, z czego na część "Biblioteka". Infrastruktura bibliotek" wydanych zostanie 150 mln zł. Resort wspiera biblioteki także przez innego rodzaju działania - Instytut Książki we współpracy z Biblioteką Narodową, stworzył nowy system katalogowy MAK+ umożliwiający wprowadzenie jednolitego i przejrzystego sposobu opisu publikacji oraz zbudowanie spójnego, ogólnopolskiego systemu katalogowego. Od 2008 r. do końca stycznia 2011 r. program zainstalowano w 230 bibliotekach.

Aby rozpowszechnić dostęp do internetu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w 2009 r. nawiązały współpracę z Telekomunikacją Polską S.A. Podpisane porozumienie zakłada podłączenie gminnych bibliotek publicznych do szerokopasmowego internetu bez obciążania ich z tytułu opłat instalacyjnych, aktywacyjnych oraz abonamentowych w czasie obowiązywania porozumienia czyli przez najbliższe dwa lata. Do końca 2010 roku z programu skorzystało około 4 tys. polskich bibliotek.

Resort wspiera akcje kształtujące modę na czytanie

Resort wspiera akcje kształtujące modę na czytanie takie jak na przykład Republika Książki - koalicja powołana w grudniu 2010 r. pod hasłem "Czytanie włącza", w której skład weszli twórcy kultury wysokiej i popularnej, działacze organizacji pozarządowych, dziennikarze, wydawcy. Celem projektu jest wspieranie i koordynacja wszystkich działań na rzecz rozwoju czytelnictwa a na jego organizację wydano w ubiegłym roku 224 tys. zł.

W ostatnich latach zmniejszyła się jednak dotacja asygnowana przez ministerstwo kultury na zakupy książek dla bibliotek z 26 mln w 2008 roku do 10 mln w roku 2010. Dyrektor Instytutu Książki, Grzegorz Gauden, zaproponował w grudniu, aby zyski budżetu po wprowadzeniu od 1 stycznia 2011 roku podatku VAT na książki - ok. 100 mln. zł rocznie - przeznaczyć w całości właśnie na zakupy biblioteczne. Na razie jednak nie wiadomo, czy ten projekt ma jakiekolwiek szanse realizacji.