Baranowski dodał, że 7 lutego obowiązki członka zarządu Poczty obejmie Mariusz Zarzycki.

Poprzedni prezes Poczty, Andrzej Polakowski oraz jeden z członków zarządu Tomasz Malczewski zostali odwołani przez Radę Nadzorczą 21 grudnia 2010 r.