Tylko od stycznia do czerwca tego roku na terenie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych doszło do ponad 18 tys. różnych przestępstw i wykroczeń. Dla porównania w całym 2004 r. było ich 17 tys., a rok temu 21 tys. W tym roku, jak zauważają policjanci, spadła liczba kradzieży na terenie szkół, więcej jest jednak bójek czy pobić.

"Coraz częściej spotykamy się z agresją ze strony uczniów, ale także ich rodziców, którzy straszą nas, krzyczą, a właściwie wrzeszczą i to przy dzieciach. Uczniowie z kolei kierują pod adresem nauczycieli wyzwiska, groźby, znieważają nas" - powiedziała gazecie Małgorzata Kozak-Zasadni, dyrektorka Gimnazjum nr 45 w Krakowie.

Dlatego na zorganizowaną w Krakowie przez małopolskie kuratorium oświaty konferencję pod hasłem "Bezpieczeństwo w szkole" przyszły tłumy nauczycieli i pedagogów szkolnych.