Rachmistrze spisowi nie mają już problemów z zalogowaniem się do sieci komputerowej i rozpoczęciem pracy - poinformował rzecznik GUS Wiesław Łagodziński. Rozpoczęcie tzw. obchodu przedspisowego, poprzedzającego spis rolny, zaplanowano na 9 sierpnia.

Okazało się, że większość rachmistrzów spisowych nie może zalogować się do sieci, by uzyskać dane osób, które ma odwiedzić - powiedział PAP w środę Łagodziński. Zaznaczył, że obecnie system jest już sprawny i 96,6 proc. rachmistrzów może korzystać z sieci. Wyjaśnił, że firma, która wygrała przetarg na obsługę programową spisu rolnego, przygotowała go nie dość dokładnie i musiała go szybko usprawnić.

Właściwy spis rolny będzie trwał od 1 września do 31 października. Obejmie 1,8 mln gospodarstw rolnych o powierzchni powyżej 1 ha oraz 1,2 mln gospodarstw poniżej 1 ha. Planowane jest także przeprowadzenie na zlecenie KE badania metod produkcji rolnej na próbie 200 tys. gospodarstw.

Cały spis przeprowadzany jest po raz pierwszy drogą elektroniczną

Łagodziński zaznaczył, że cały spis przeprowadzany jest po raz pierwszy w historii Polski drogą elektroniczną. Rolnicy mogą wypełnić ankietę przez internet albo przekazać informacje rachmistrzowi przez telefon lub podczas osobistego wywiadu. Rachmistrz informacje uzyskane od rolnika będzie wpisywał bezpośrednio do terminala połączonego z systemem komputerowym.

Łagodziński przypomniał też, że ankiety będą częściowo wypełnione danymi uzyskanymi z różnych rejestrów, np. z informacji będących w zasobach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa czy urzędów gmin.

Jak poinformował rzecznik GUS, do pracy przy spisie rolnym zatrudniono 11 tys. 860 osób. Są to osoby przeszkolone, młode, mające łatwość korzystania z techniki komputerowej; nie powinny mieć kłopotów z przekazywaniem danych - zapewnił Łagodziński.

W godzinach popołudniowych w środę z siecią było "zsynchronizowanych" ponad 11,2 tys. rachmistrzów, co oznacza, że te osoby mogą już "odwiedzać swoich rolników" - mówił rzecznik. Celem tych wizyt jest przekazanie ankietowanym informacji o spisie rolnym. Dodał, że w okolicy Bogatyni i Zgorzelca, gdzie w tym tygodniu wystąpiła powódź, na razie obchód rachmistrzów jest wstrzymany.

"Rachmistrzowie zdążą odwiedzić wszystkie gospodarstwa"

Zdaniem rzecznika, mimo opóźnienia rachmistrzowie zdążą odwiedzić wszystkie gospodarstwa w zaplanowanym terminie, czyli do 23 sierpnia.

Spis rolny ma na celu dostarczenie informacji m.in. dotyczących ogólnej charakterystyki gospodarstwa rolnego, powierzchni gruntów, zasiewów, pogłowia zwierząt gospodarskich. GUS chce także zebrać informacje o liczbie ciągników i innych maszyn rolniczych, o zużyciu nawozów, strukturze dochodów gospodarstwa rolnego oraz o korzystaniu z programów wsparcia dla rolnictwa.

Łagodziński podkreślił, że raport ze spisu rolnego ma być przygotowany do połowy 2011 r., a informacje o polskim rolnictwie mają być przekazane do Eurostatu do końca marca 2012 r. Dane te są potrzebne Komisji Europejskiej do konstruowania Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 roku.