Wykonujący obowiązki prezydenta marszałek Sejmu Bronisław Komorowski zapowiedział, że w poniedziałek potwierdzi rozwiązanie KRRiT w obecnym składzie. Skrócenie kadencji tego konstytucyjnego organu jest możliwe po tym, jak sprawozdanie z działalności Rady w 2009 r. odrzuciły Sejm i Senat.

Kadencja KRRiT trwa sześć lat. Rozwiązywana Rada została powołana w 2006 r., w efekcie przygotowanej przez PiS nowelizacji Ustawy o rtv. Przerwano wówczas kadencję Krajowej Rady pod przewodnictwem Danuty Waniek, a nowy skład KRRiT stworzyli: Elżbieta Kruk i Wojciech Dziomdziora (wskazani przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego), Witold Kołodziejski (wskazany przez Senat z rekomendacji PiS), Tomasz Borysiuk i Lech Haydukiewicz (wskazani przez Sejm z rekomendacji Samoobrony i LPR).

Początek kadencji naznaczył wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Początek kadencji naznaczył wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który na wniosek rzecznika Praw Obywatelskich orzekł, że nowelizacja Ustawy o rtv, która pozwoliła wybrać nową KRRiT była częściowo niezgodna z konstytucją. TK zakwestionował m.in. powoływanie przewodniczącego Krajowej Rady przez prezydenta.

W efekcie przez ok. miesiąc (do czasu ponownego znowelizowania ustawy) KRRiT działała bez przewodniczącego, co uniemożliwiało podejmowanie niektórych działań. Rada m.in. nie mogła się zajmować skargami na nadawców.