Stronnictwo Demokratyczne przekaże na kampanię prezydencką niezależnego kandydata Andrzeja Olechowskiego nawet 6 mln zł - wynika z nieoficjalnych informacji zbliżonych do kierownictwa SD. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Naczelna w maju.

"To, jaką kwotę przekażemy na kampanię Olechowskiego, będzie zależało od tego, ile zdecydujemy się wydać na czekające nas kolejne kampanie: samorządową oraz parlamentarną. Jednak nie będzie to mniej niż 6 mln zł" - powiedział w poniedziałek PAP prominentny polityk Stronnictwa. Jak dodał, ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie w maju.

Pieniądze, mają pochodzić ze sprzedaży kamienicy we Wrocławiu, za którą partia otrzymała 13 mln. zł.

6 mln zł to połowa tego, co komitet wyborczy danego kandydata może wydać na jego kampanię prezydencką. Zgodnie z ustawą o wyborze prezydenta, wydatki komitetu nie mogą przekroczyć 12 mln zł.

Stronnictwo przekaże pieniądze komitetowi wyborczemu za pomocą funduszu wyborczego partii politycznej. Według ustawy o partiach politycznych, środki finansowe gromadzone w ramach funduszu wyborczego mogą pochodzić z wpłat własnych partii politycznej oraz darowizn, spadków i zapisów. Łączna suma wpłat osoby fizycznej na fundusz danej partii politycznej w jednym roku nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Środki finansowe komitetu wyborczego mogą pochodzić również z wpłat obywateli polskich mających miejsce stałego zamieszkania na terenie Polski. Suma wpłaty od osoby fizycznej na rzecz jednego komitetu nie może przekraczać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Olechowski współpracuje ze Stronnictwem od ubiegłego roku

Olechowski współpracuje ze Stronnictwem od ubiegłego roku. Kieruje pracami Rady Programowej SD, ale nie jest członkiem partii.

Partia oficjalnie poparła Olechowskiego w walce o prezydencki urząd na początku marca. Oprócz pomocy finansowej, SD ma także pomagać mu w zbieraniu podpisów pod swoją kandydaturą i organizowaniu spotkań z mieszkańcami.