Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP przyznała tytuł Człowieka Roku 2009 twórcy reformy gospodarczej prof. Leszkowi Balcerowiczowi oraz autorowi reformy samorządu gminnego prof. Jerzemu Regulskiemu.

Jak poinformowała federacja w czwartek, prof. Balcerowicz otrzymał tytuł "za reformę ekonomiczną - jedną z dwóch wielkich reform ustrojowych wraz z reformą samorządu gminnego oraz nieprzerwaną pracę na rzecz rozwoju i umacniania gospodarki Polski".

Prof. Jerzemu Regulskiemu przyznano tytuł za "za reformę samorządu gminnego w III RP - jedną z dwóch wielkich reform ustrojowych wraz z reformą Balcerowicza oraz nieprzerwaną pracę na rzecz rozwoju i umacniania samorządności w Polsce".

Federacja Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP to największa ogólnopolska organizacja samorządu terytorialnego, zrzeszająca 1000 gmin, powiatów i województw.

Tytuły Człowieka Roku otrzymali wcześniej m.in. Tadeusz Mazowiecki, Lech Wałęsa, Danuta Huebner, Jan Nowak-Jeziorański, Władysław Bartoszewski, Ryszard Kaczorowski, Jarosław Kaczyński, Donald Tusk, kard. Stanisław Dziwisz oraz Lech Kaczyński.