W większości województw chorzy nie mają problemu z kontynuacją leczenia chemioterapią niestandardową w szpitalach, w których otrzymywali ją w ubiegłym roku, jednak nowi pacjenci nie są przyjmowani. W niektórych regionach oddziały NFZ nie podpisały umów na to świadczenie ze wszystkimi lecznicami, które wykonywały je do tej pory.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zapowiedziała, że jeszcze w piątek zakończą się prace nad zmianami w zarządzeniu dotyczącym chemii niestandardowej. W poprawianym zarządzeniu z listopada 2009 r. określono wymagania wobec świadczeniodawców podpisujących umowy na wykonywanie chemioterapii niestandardowej. Zapisano tam: "świadczenia (chemii niestandardowej) udzielane w miejscu pracy konsultanta krajowego lub wojewódzkiego onkologii klinicznej, hematologii, hematoonkologii dziecięcej, ginekologii onkologicznej - zgodnie ze specyfiką nowotworu".

W ocenie wielu lekarzy i dyrektorów szpitali, zapis oznacza, że chemioterapia niestandardowa może być udzielana wyłącznie w ośrodkach, w których pracują konsultanci, a nie jak do tej pory także w innych lecznicach. Przeciwnego zdania jest Ministerstwo Zdrowia i NFZ. Według nich, zapis może stwarzać niejasności interpretacyjne, ale nie ogranicza możliwości świadczenia chemii niestandardowej.

Jak poinformowała rzeczniczka świętokrzyskiego oddziału NFZ Beata Szczepanek kwestia chemoterapii niestandardowej dotyczy w regionie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, gdzie pracuje konsultant wojewódzki oraz oddziału onko-hematologicznego Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, gdzie takiego konsultanta nie ma. Umowę Fundusz zawarł tylko ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii, gdzie leczenie jest kontynuowane.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Kielcach Włodzimierz Wielgus powiedział, że jego oferta została przez Fundusz odrzucona z braku konsultanta, który pracuje w Krakowie.

Rzeszowski oddział NFZ nie podpisał jeszcze umów na 2010 r. na świadczenie chemioterapii niestandardowej. W ub. roku - jak poinformował rzecznik oddziału Marek Jukubowicz - takich ośrodków z kontraktami było trzy: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, szpital w Brzozowie i Centrum Medyczne Mrukmed z Rzeszowa.

Jak poinformowała rzeczniczka warmińsko-mazurskiego oddziału NFZ Magdalena Mil, w 2010 r. świadczenia na chemioterapię niestandardową podpisano na Warmii i Mazurach z czterema placówkami. Są to: Poliklinika MSWiA w Olsztynie, Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Szpital Wojewódzki w Olsztynie oraz Szpital Wojewódzki w Elblągu. W 2009 roku oprócz tych placówek chemię niestandardową oferowały pacjentom także Szpital Chorób Płuc w Olsztynie, NZOZ Kopernik w Olsztynie oraz Szpital Pro Medica w Ełku.

Jak powiedziała dziś rzeczniczka prasowa dolnośląskiego NFZ Joanna Mierzwińska, ze wszystkimi szpitalami są obecnie prowadzone rozmowy na temat świadczeń chemioterapii niestandardowej na 2010 r. i potrwają one do 22 stycznia. "Wszystkie szpitale, w których w 2009 r. udzielane były świadczenia z zakresu chemii niestandardowej kontynuują leczenie pacjentów. Negocjacje ciągle trwają, dlatego te świadczenia realizowane są na starych zasadach. Nikomu nie odbieraliśmy pozwoleń" - dodała rzeczniczka.

Trzy podlaskie szpitale: Białostockie Centrum Onkologii, Dziecięcy Szpital Kliniczny oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku leczący dorosłych mają na 2010 r. kontrakty z NFZ na chemioterapię niestandardową. Kontraktu nie ma natomiast wojewódzki szpital w Suwałkach, któremu nie przedłużono umowy, bo - jak tłumaczy rzecznik podlaskiego NFZ Adam Dębski - placówka nie spełniła wymogów, nie miała bowiem wymaganego przepisami wojewódzkiego konsultanta.

Rzecznik lubelskiego oddziału NFZ Karol Ługowski powiedział, że na Lubelszczyźnie świadczenia chemioterapii niestandardowej w 2010 r. będą udzielać cztery placówki - niepubliczny szpital w Zamościu oraz trzy szpitale w Lublinie: Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, szpital kliniczny nr 1 i Dziecięcy Szpital Kliniczny. Wszystkie one świadczyły te usługi także w ubiegłym roku, ale oprócz nich świadczyły je także trzy inne.Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w 2010 r. podpisał umowy na świadczenie chemioterapii niestandardowej z 10 szpitalami, tymi samymi, które świadczyły te usługi w 2009 roku. "Wszystkie 10 wielkopolskich szpitali, które dotychczas realizowały świadczenia, spełniło wymogi określone w zarządzeniu prezesa NFZ, co pozwoliło podpisać z nimi umowy na ten rok" - powiedziała rzeczniczka wielkopolskiego NFZ Marta Banaszak-Osiewicz. W regionie z tego rodzaju terapii korzystało w ub.r. 144 pacjentów.

W woj. śląskim z chemioterapii niestandardowej korzysta ok. 170 chorych, którzy w ub. roku mieli do dyspozycji kilkanaście placówek. Od 1 stycznia tego roku śląski oddział NFZ zakontraktował takie świadczenia tylko w pięciu ośrodkach. Rzecznik śląskiego oddziału NFZ Jacek Kopocz tłumaczy, że zgodnie z rozporządzeniem, podpisano kontrakty jedynie z tymi placówkami, w których zatrudnieni są konsultanci wojewódzcy lub krajowi.

W woj. lubuskim pacjenci mogą korzystać z chemoterapii niestandardowej w dwóch szpitalach wojewódzkich - w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze. Z tymi lecznicami NFZ ma ważne umowy na świadczenie tej formy leczenia, które jest kontynuowane - poinformowała rzecznik Lubuskiego Oddziału NFZ Sylwia Malcher-Nowak.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Andrzej Szmit powiedział, że zabezpieczył się przed formalnymi problemami z podawaniem tego rodzaju chemioterapii. Przed końcem ub.r. szpital popisał umowy zlecenia z wojewódzkimi konsultantami w zakresie hematologii i onkologii klinicznej na świadczenie usług na terenie lecznicy. Dzięki temu NFZ nie miał zastrzeżeń podczas kontraktowania tego typu usług na 2010 r.

Rzecznik oddziału NFZ w Gdańsku Mariusz Szymański zapewnił dziś, że w woj. pomorskim leczenie chemią niestandardową jest kontynuowane we wszystkich czterech placówkach, w których prowadzono terapię w ub. roku. Dodał, że w 2009 r. w Pomorskiem 189 pacjentów było leczonych chemią niestandardową. 75 osób kontynuuje terapię w 2010 r.

Dyrektor ds. onkologii Szpitala Morskiego w Gdyni Elżbieta Kruszewska powiedziała: "mimo braku umowy na świadczenie chemioterapii niestandardowej w 2010 r. leczymy naszych pacjentów, bo ciągłość terapii musi być zachowana". Do 7 stycznia z terapii skorzystało 11 pacjentów. Szpital wydał na ten cel ponad 100 tys. zł. Dyrektor przyznała, że szpital podjął ryzyko, ale liczy "na zdrowy rozsądek rządzących". Zaznaczyła, że jeżeli NFZ nie zwróci szpitalowi pieniędzy za chemię niestandardową, to placówka będzie dochodzić tej kwoty na drodze sądowej powołując się na przepis o ratowaniu życia ludzkiego.

W Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach (Podlaskie) kontynuowane jest leczenie pacjentów chemią niestandardową w 2010 roku, ale jak powiedział dyrektor placówki Grzegorz Gałązka, nowi pacjenci nie byli by przyjmowani w tym roku, gdyby zgłosili się do szpitala. Szpital nie ma do tej pory podpisanej umowy na leczenie w tym zakresie.

Anna Tuderek z Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ poinformowała, że w 2009 r. umowy na świadczenia w zakresie chemioterapii niestandardowej były podpisane z czterema placówkami w regionie. Umowy na świadczenia w tym zakresie na ten rok zostały już podpisane z trzema z nich.

W Kujawsko-Pomorskiem z chemioterapii niestandardowej korzysta obecnie 10 osób, a trzy kolejne złożyły w tej sprawie wnioski do NFZ. "We wszystkich przypadkach terapia jest bez przeszkód kontynuowana w dotychczas prowadzących ją placówkach medycznych i nie przewidujemy żadnych ograniczeń ani zmian w tym zakresie" - zapewniła rzeczniczka oddziału NFZ w Bydgoszczy Barbara Nawrocka.

W Małopolsce w zeszłym roku z możliwości wnioskowania o chemioterapię niestandardową skorzystało sześć placówek: Szpital Uniwersytecki, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Prokocimiu, Szpital im. Rydygiera, Szpital im. Narutowicza, Szpital św. Łukasza w Tarnowie i Centrum Onkologii - Oddział w Krakowie. Łącznie małopolski odział wydał zgody na leczenie 241 pacjentów. "Z początkiem roku wyłoniliśmy w konkursie ofert trzy placówki, z którymi podpisano umowy na realizację chemioterapii niestandardowej, ale w związku z wprowadzonymi zmianami w zarządzeniu prezesa jesteśmy przygotowani na to, że chemioterapia będzie realizowana również przez inne ośrodki" - powiedziała PAP rzeczniczka małopolskiego oddziału NFZ Jolanta Pulchna.

Białostockie Centrum Onkologii, Dziecięcy Szpital Kliniczny oraz Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku leczący dorosłych mają na 2010 r. kontrakty z NFZ na chemioterapię niestandardową. Kontraktu nie ma natomiast wojewódzki szpital w Suwałkach, któremu nie przedłużono umowy, bo - jak tłumaczy rzecznik podlaskiego NFZ Adam Dębski - placówka nie spełniła wymogów, nie miała bowiem wymaganego przepisami wojewódzkiego konsultanta.

Łącznie w Podlaskiem w 2010 r. NFZ na chemioterapię niestandardową przeznaczył 7 mln zł, w 2009 r. była to podobna kwota. W regionie z takiej terapii korzystało 184 pacjentów cierpiących m.in. na raka prostaty, piersi, nerki, jelita grubego czy białaczkę.

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, jedynej lecznicy w regionie radomskim, w której chorzy mają udzielaną tzw. chemię niestandardową, dwóch pacjentów kontynuować będzie w tym roku tego rodzaju terapię. W sumie w 2009 roku w radomskim szpitalu z chemii niestandardowej korzystało 11 osób.