Związek Powiatów Polskich chce, by podległe samorządom placówki służby zdrowia mogły świadczyć usługi za pieniądze - informuje "Rzeczpospolita".

To jeden z głównych elementów pakietu propozycji samorządowców, który ma uratować służbę zdrowia. Chodzi o to, by umożliwić publicznym placówkom świadczenia usług komercyjnych tym, którzy są skłonni za nie zapłacić. Większość tych placówek podlega powiatom.

Z szacunków ekspertów wynika, że dzięki możliwości świadczenia komercyjnych usług samorządowe szpitale mogłyby pozyskać 2,5 - 3,7 mld zł. Kolejne korzyści ich zdaniem to znaczne ograniczenie szarej strefy oraz skrócenie kolejek do zabiegów opłacanych przez NFZ.

Z kolei przeciwnicy tego rozwiązania uważają, że jego wprowadzenie może grozić dłuższymi kolejkami i korupcją.

Dlatego powiaty chcą wprowadzenia mechanizmów ochronnych tak, by przyjmowanie klientów komercyjnych nie kolidowało ze świadczeniem usług opłacanych przez NFZ.