Polacy pozytywnie oceniają działalność Kościoła, wojska i policji; krytycznie natomiast wypowiadają się o działalności m.in. związków zawodowych i sądów - wynika z badania CBOS.

Ponad trzy piąte dorosłych Polaków (63 proc.) ma dobre zdanie o Kościele rzymskokatolickim, a jedna czwarta (25 proc., spadek o 5 punktów) - złe. W opiniach o działalności Kościoła zanotowano nieznaczny spadek krytycyzmu. Poprawa ta nastąpiła po chwilowym wzroście dezaprobaty w pierwszej połowie roku. Od dłuższego czasu oceny Kościoła są bardzo stabilne.

Doceniana jest działalność Wojska Polskiego. Większość ankietowanych (71 proc., spadek od marca o 4 punkty) wystawia dobre oceny, a tylko 7 proc. - złe. Aprobata wojska utrzymuje się niezależnie od bieżących wydarzeń związanych z udziałem żołnierzy w operacjach międzynarodowych, który nie cieszy się poparciem społeczeństwa.

Bardzo dobre oceny uzyskuje także policja. Pracę policji dobrze ocenia 72 proc. respondentów, natomiast co piąty (20 proc.) ma do niej zastrzeżenia. Od ponad dwóch lat opinie o działalności sił policyjnych są stabilne - aprobatę wyraża ponad siedem dziesiątych dorosłych Polaków.

Reklama

W ocenie związków zawodowych krytycyzm przeważa nad aprobatą

Wskazania negatywne przeważają nad pozytywnymi w ocenach sądów, natomiast w opiniach o prokuraturze aprobata i dezaprobata są niemal tak samo częste. W ostatnim półroczu akceptacja działań prokuratury zmalała. Obecnie pracę prokuratorów dobrze ocenia 33 proc. ankietowanych (spadek od marca o 5 punktów), a 36 proc. ją krytykuje. Sądy uzyskują dobrą ocenę u niespełna jednej trzeciej respondentów (31 proc.), a złe - u 45 proc.

Reklama

W ocenie związków zawodowych krytycyzm przeważa nad aprobatą. We wrześniu notowania NSZZ "Solidarność" nieco się poprawiły, jednak nastąpiło to po znaczącym pogorszeniu ocen w sierpniu. Obecnie działalność tego związku uzyskuje dobre oceny u 28 proc. ankietowanych, a złe - u 38 proc. Co trzeci respondent (34 proc.) nie ma zdania na ten temat. Po sierpniowym spadku nieco poprawiły się oceny działań OPZZ. Dobre zdanie o tej centrali związkowej ma 21 proc. pytanych, a złe - 35 proc. Ponad dwie piąte dorosłych nie potrafi się wypowiedzieć na temat jej działalności.

O Instytucie Pamięci Narodowej dobrze wypowiada się około dwóch piątych dorosłych Polaków (39 proc., wzrost o 11 punktów), źle natomiast - 29 proc. Krytycyzm wobec IPN rośnie wraz z wykształceniem ankietowanych. W ostatnim czasie oceny IPN ulegały wahaniom. Instytut stracił bardzo w społecznej ocenie w kwietniu, po kontrowersyjnych publikacjach i wypowiedziach jego pracowników na temat Lecha Wałęsy. Obecnie notowania wróciły do poziomu zanotowanego przed tym spadkiem.

Bardzo dobre oceny uzyskują najczęściej słuchane stacje radiowe

Trybunał Konstytucyjny i Rzecznik Praw Obywatelskich to instytucje, których notowania nieznacznie się pogorszyły w porównaniu z poprzednim pomiarem, jednak nastąpiło to po chwilowym wzroście aprobaty w marcu. TK jest dobrze oceniany przez 44 proc. ankietowanych (spadek o 4 punkty), a źle - przez 13 proc. respondentów. RPO uzyskuje dobre oceny 38 proc. badanych (spadek o 6 punktów), a złe u 18 proc. Nie zanotowano zmian w opiniach o pracy Najwyższej Izby Kontroli. Aprobatę dla NIK wyraża 39 proc. ankietowanych, dezaprobatę - 18 proc.

Bardzo dobre oceny od zdecydowanej większości respondentów uzyskują telewizja publiczna i nadawcy komercyjni: TVP - 83 proc., TVN i Polsat - po 81 proc. Polityczne kontrowersje wokół działań zarządu TVP nie przekładają się na opinie o działalności tej instytucji - zapewne nie wpływają one na program w stopniu zauważalnym dla większości telewidzów.

Bardzo dobre oceny uzyskują najczęściej słuchane stacje radiowe. Polskie Radio ma dobrą opinię u blisko trzech czwartych respondentów (74 proc.), niewiele mniej osób wyraża się pozytywnie o RMF FM (72 proc.) i Radiu ZET (71 proc.). Radio Maryja uzyskuje zdecydowanie więcej ocen złych (36 proc., spadek od marca o 4 punkty) niż dobrych (22 proc.). Od ostatniego pomiaru nieco osłabł krytycyzm wobec działalności tej rozgłośni, jednak nie przybyło osób wyrażających wobec niej aprobatę.

Badanie przeprowadzono w dniach 3-9 września na reprezentatywnej grupie 1086 Polaków.