Senacka komisja budżetu i finansów nie zaproponowała w czwartek poprawek do nowelizacji ustawy o VAT wprowadzającej m.in. pakiet uproszczeń, tzw. Slim VAT oraz elektroniczny system rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT-u dla podróżnych.

Sejm uchwalił nowelę ustawy o VAT 27 listopada, wprowadzając poprawki zgłoszone w drugim czytaniu. Poparcie zyskał m.in. wniosek PiS dający dłuższe preferencje dla osób nabywających pojazdy hybrydowe, tzw. z wtyczką. Preferencja ta polega na wydłużeniu okresu zwolnienia z konieczności zapłaty podatku akcyzowego od takich samochodów do 31 grudnia 2022 r.

Jak tłumaczył w czwartek w Senacie wiceminister finansów Jan Sarnowski, wprowadzane zmiany upraszczają i doprecyzowują przepisy o VAT.

Wcześniej w Sejmie Sarnowski mówił, że Slim VAT to podatek nowoczesny, w przypadku którego wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych łączy się ze zmniejszaniem obowiązków ciążących na podatnikach. Wskazał też na uproszczenia w fakturowaniu, przy eksporcie, czy w zakresie obliczania kursów walut.

"Po pierwsze, ułatwimy i przyspieszymy rozliczenia między firmami. Podatnik dający rabat nie będzie już musiał pilnować tego, czy dostał potwierdzenie otrzymania faktury przez swojego kontrahenta, czy nie. Skorzystają też eksporterzy. Czas na wysłanie towaru do kontrahenta spoza Unii Europejskiej bez negatywnych konsekwencji w zakresie VAT-u zwiększy się aż trzykrotnie, konkretnie z 2 do 6 miesięcy od momentu otrzymania zaliczki" - tłumaczył wiceminister.

W nowelizacji o miesiąc przedłużony został termin przeznaczony na VAT-owskie rozliczenie faktur - z 3 do 4 miesięcy.

Pozostałe zmiany mają charakter doprecyzowujący oraz uszczelniający - dotyczą głównie Tax Free oraz wiążących informacji stawkowych.

Według resortu finansów zmiany w zakresie Tax Free to wprowadzenie elektronicznego systemu rejestracji i obiegu dokumentów w procedurze zwrotu VAT-u dla podróżnych. Dla przedsiębiorcy oznacza to zmniejszenie liczby papierowych dokumentów, automatyzację procesów przez wprowadzenie kas on-line, przyspieszenie i uproszczenie zwrotu podatku podróżnym. Dla budżetu państwa oznacza to uszczelnienie poboru podatku.

Według MF rozwiązania te wpłyną na ograniczenie procederu wywozu towarów z zastosowaniem dokumentów Tax Free oraz ułatwią też kontrole podatkowe sprzedawców.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski