Sejmowa komisja finansów publicznych opowiedziała się w środę za drobnymi poprawkami do projektu nowelizacji ustawy o akcyzie, który dotyczy m.in. uproszczenia zasad monitorowania dostaw niektórych wyrobów akcyzowych.

Na środowym posiedzeniu komisja przyjęła kilka poprawek legislacyjnych zgłoszonych wcześniej podczas drugiego czytania na posiedzeniu plenarnym. Jedna z nich dostosowuje projekt, jak wyjaśniono, do zmiany numerów artykułów. Inne odnoszą się do przyjętej i podpisanej już przez prezydenta ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Komisja odrzuciła natomiast poprawkę KO dotyczącą zwolnienia z akcyzy samochodów hybrydowych, które miałoby obowiązywać do 1 stycznia 2023 r. Zmianie tej sprzeciwiało się Ministerstwo Finansów tłumacząc, że podobna została wprowadzona przy okazji prac nad nowelizacją ustawy o VAT, która ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, przygotowany w resorcie finansów, ma uprościć zasady monitorowania dostaw wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (paliw lotniczych, paliw żeglugowych oraz gazu LPG) na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy (e-DD).

Do najważniejszych rozwiązań w nim zawartych zaliczono objęcie monitorowaniem, z użyciem Systemu EMCS PL2 (system teleinformatyczny służący do obsługi przemieszczania wyrobów akcyzowych) niektórych dostaw zwolnionych od akcyzy wyrobów węglowych, czy transportu eksportowanych i wyprowadzanych poza obszar celny UE przez krajowy urząd celno-skarbowy wyrobów akcyzowych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Monitorowanie obejmie też przemieszczanie importowanych wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Projekt reguluje też zasady monitorowania z użyciem Systemu EMCS PL2 przemieszczania wyrobów energetycznych rurociągiem, na podstawie elektronicznego dokumentu dostawy e-DD. Nowe przepisy dotyczą również zasad dokonywania zmiany środka transportu wyrobów przemieszczanych na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

Wprowadzono także możliwość dokonania podziału przemieszczenia poza terytorium kraju wyrobów energetycznych przemieszczanych transportem kolejowym, na podstawie e-DD, z użyciem Systemu EMCS PL2.

Przewidziano również przedłużenie do 31 stycznia 2022 r. terminu, w którym będzie możliwe alternatywne stosowanie dotychczasowej papierowej dokumentacji do ww. dostaw wyrobów akcyzowych.

Nowelizacja ma wejść w życie 1 lutego 2021 r. (PAP)

Autor: Marcin Musiał