Umożliwienie prowadzenia sprzedaży nieruchomości poprzez licytacje elektroniczne, na wzór sprawdzonych już rozwiązań, umożliwiających sprzedaż ruchomości w takim trybie - przewiduje projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego przyjęty we wtorek przez rząd.

W komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu po wtorkowym posiedzeniu zaznaczono, że "umożliwienie prowadzenia sprzedaży nieruchomości w drodze e-licytacji zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa dla uczestników czynności procesowych i pozwoli obniżyć koszty". "W znaczący sposób przyczyni się również do przyspieszenia egzekucji z nieruchomości, która ze względu na wielość podmiotów w niej uczestniczących jest szczególnie długotrwała" - dodano.

Dlatego - jak podkreślono - "rząd chce uczynić kolejny krok na drodze cyfryzacji usług publicznych i umożliwić prowadzenie sprzedaży nieruchomości poprzez licytacje elektroniczne – na wzór sprawdzonych już rozwiązań, umożliwiających sprzedaż ruchomości w takim trybie". "Rozwiązanie to jest to szczególnie ważne w czasie trwania pandemii Covid-19" - oceniono.

Ponadto zaproponowana zmiana Kpc ma poprawić przejrzystość przetargów. "Niejednokrotnie dostrzegany jest bowiem problem zmów między osobami licytującymi w celu obniżenia ceny nabycia. Nie będzie to już możliwe w licytacji odbywającej się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego" - wskazano.

W projekcie nowelizacji zaproponowano też, aby przetarg w drodze elektronicznej odbywał się wyłącznie na wniosek wierzyciela. "W razie braku wskazania takiej formy odbycia przetargu odbywać się on będzie w trybie dotychczasowym. Wniosek o przeprowadzenie przetargu elektronicznego będzie mógł zostać złożony zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie licytacji" - nadmieniono.

"Przetarg będzie przeprowadzany w systemie teleinformatycznym. W pierwszej kolejności komornik udostępniać będzie obwieszczenie o licytacji na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. E-przetarg będzie trwał tydzień, wzorem funkcjonujących aukcji elektronicznych. Takie rozwiązanie umożliwi uczestnikom dogodny udział w licytacji i pozwoli na uzyskanie możliwe najwyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości" - poinformowało CIR.

Nowe - przygotowane w resorcie sprawiedliwości - przepisy miałyby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia - z wyjątkiem niektórych artykułów, które zaczęłyby obowiązywać w innych terminach.