Senat w piątek po godz. 9 wznowił obrady. Marszałek Tomasz Grodzki poinformował, że w piątek Izba rozpatrzy część zaplanowanych punktów, odbędą się też głosowania. Pozostałymi punktami Senat zajmie się w przyszłym tygodniu - posiedzenie będzie kontynuowane w środę i czwartek (2-3 grudnia).

Po wznowieniu obrad marszałek Grodzki poinformował, że w piątek Senat rozpatrzy punkty porządku obrad od 7 do 16.

Senat zajmie się więc m.in. nowelizacją ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, nowelizacją ustawy o paszach, ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich, nowelizacją ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Odbędzie się również drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Ponadto senatorowie wysłuchają również informacji ministra spraw wewnętrznych i administracji o działaniach policji wobec uczestniczek i uczestników protestów po ogłoszeniu Trybunału Konstytucyjnego.

Marszałek poinformował, że pod koniec rozpoczętych w piątek rano obrad odbędzie się tura głosowań nad punktami, które zostaną wcześniej rozpatrzone. "Proszę się nastawić, że to trochę potrwa, ponieważ poprawek do różnych ustaw jest sporo" - powiedział Grodzki.

Poinformował, że Konwent Seniorów zdecydował, iż obecne posiedzenie będzie kontynuowane w przyszłym tygodniu w środę i czwartek (2-3 grudnia). "W tych dniach rozpatrzymy pozostałe punkty porządku obrad" - zapowiedział marszałek.

Grodzki zaznaczył zarazem, że porządek może być uzupełniony o ustawy uchwalone przez Sejm na obecnym posiedzeniu, w tym te pilne. Wskazał tu m.in. na nowelizację umożliwiającą handel w niedzielę 6 grudnia br.