W głosowaniach posłowie opowiedzieli się za odrzuceniem w pierwszym czytaniu projektów: Koalicji Obywatelskiej - 244 głosami za odrzuceniem, 200 przeciw, 6 wstrzymującymi się; Lewicy 242 głosami za, 204 przeciw, 5 wstrzymującymi się oraz PSL - 244 głosami za odrzuceniem, 205 przeciw oraz 5 wstrzymującymi się.

W projekcie KO zapisano, że Sejm RP wzywa Radę Ministrów do osiągniecia porozumienia w sprawie budżetu UE na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy. Borys Budka (KO) mówił w czwartek w Sejmie, że Unia Europejska, to zasady, wartości, przede wszystkim reguły, które są równe dla wszystkich.

Według projektu Lewicy, zgodne z polskim interesem stanu jest to, że będziemy walczyli o każdą złotówkę i nie zawetujemy budżetu - mówił w czwartek w Sejmie szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.

Reklama

PSL-Kukiz15 w swojej uchwale chciała wezwać premiera do przyjęcia wieloletnich ram finansowych, bo - jak mówił w czwartek w Sejmie poseł Andrzej Grzyb (PSL-Kukiz'15) - jest to szansa na odbudowę polskiej gospodarki.

Sejm w czwartek przeszedł do drugiego czytania projektu uchwały autorstwa PiS, wspierającej działania rządu w negocjacjach budżetu UE, bez odsyłania go do prac w komisjach. Drugie czytanie projektu już się rozpoczęło.(PAP)

autor: Monika Zdziera