Rok 2020 od samego początku jest sporym zaskoczeniem. Seria niefortunnych wydarzeń, której przoduje pandemia koronawirusa, odcisnęła piętno na niemal każdej sferze życia społecznego.
Media

Jednak w naturze nic nie pozostaje bez odpowiedzi. Wstrząs wywołany przez pandemię oraz globalny lockdown zaczyna skutkować zmianą myślenia w społeczeństwie, co można zaobserwować chociażby dzięki wzrostowi solidarności i świadomości społecznej czy przyspieszonej zmianie nawyków konsumenckich na bardziej odpowiedzialne i ekologiczne. Czy ten wyraźny trend pociągnie za sobą zmiany w biznesie? W XXI wieku nadrzędną misją przedsiębiorstwa nie jest już generowanie zysku. Firmy, które zauważyły to jako pierwsze i przewartościowały swoje podejście, tylko na tym zyskały – mówił w zeszłym roku podczas Open Eyes Economy Summit prof. Jerzy Hausner, wybitny ekonomista.

17 i 18 listopada odbędzie się piąta edycja Open Eyes Economy Summit – Międzynarodowego Kongresu Ekonomii Wartości. Jak większość konferencji tego typu, Kongres został przeniesiony w całości do internetu – sesje, wystąpienia i debaty będzie można oglądać za pomocą platformy streamingowej. OEES to nietypowe jak na kongres ekonomiczny wydarzenie – prócz formuły przełamującej schemat formalnego biznesowego szczytu zaskakuje nieszablonowością prezentowanych rozwiązań oraz wizjonerstwem. Siła imprezy tkwi w jej interdyscyplinarności – organizatorzy łączą środowiska naukowe z sektorem biznesowym, kulturą czy ekologią. W ubiegłym roku podczas czwartej edycji OEES współpomysłodawca szczytu, uznany ekonomista prof. Jerzy Hausner, przekonywał, że czas generowania zysku w biznesie minął, a przedsiębiorcy powinni skupić się na wytwarzaniu wartości pozaekonomicznych. Sytuacja, z którą mamy do czynienia od marca tego roku, wydaje się to potwierdzać. W wielu obszarach widoczne jest dążenie do zmiany.

Wszyscy obawiamy się kryzysu, ale z drugiej strony obserwujemy – zarówno w biznesie, jak i w społeczeństwie – ogromną chęć do działania. Ta zmiana jest szansą dla nas wszystkich. Każdy zmuszony jest dokonać pewnych korekt – w modelach biznesowych, w życiu – ale pomimo trudnych momentów, stresu i napięć szybko podejmujemy decyzje, uczymy się nowych rzeczy i idziemy do przodu. Pieniądze są narzędziem, za pomocą którego można realizować wartości. To jest właściwa kolejność – pieniądze nigdy nie powinny być celem samym w sobie – mówi Brunon Bartkiewicz, Prezes Zarządu ING Banku Śląskiego, który być może rozwinie tę myśl w sesji „Przyszłość kapitalizmu. Człowiek – środowisko – rynek” podczas drugiego dnia OEES.

Nie mam wątpliwości, że znakiem dzisiejszych czasów, na które wpłynęła pandemia, jest jeszcze mocniejsze przyspieszenie procesu digitalizacji, co z kolei błyskawicznie przekłada się na zmiany w zachowaniach i preferencjach konsumentów. Dla biznesu nowe oczekiwania i potrzeby klientów czy kontrahentów, jak np. chęć korzystania wyłącznie z usług zdalnych, otworzyły przestrzeń do przestawienia się na nowe tryby i pokazały, jak wiele jest możliwości. W przypadku sektora bankowego mówimy już o rewolucji cyfrowej. Zastosowanie biometrii, elektroniczne podpisy, wideoweryfikacja przy otwarciu konta, chatboty, open banking dziś stały się naszą i klientów codziennością – mówi Przemysław Furlepa, Wiceprezes Banku BNP Paribas.

Podczas tegorocznego Open Eyes Economy Summit nie zabraknie tematu wpływu koronawirusa na gospodarkę i życie społeczne. Zależność tę zresztą niejednokrotnie badali eksperci think tanku Open Eyes Economy HUB na łamach publikowanych alertów i raportów. Podczas dwóch dni Kongresu wiedzę w tym temacie pogłębimy m.in. podczas sesji specjalnej „Wpływ kryzysu COVID na gospodarkę: szanse firm i ekonomia wartości”. Sporo ciekawych informacji pojawi się również podczas wystąpienia Martina Raisera – Dyrektora Regionalnego Banku Światowego, który opowie o „Światowej gospodarce po pandemii”. Jednak sama epidemia i wywołany nią kryzys pokazują, że problem należy rozpatrywać szerzej. Gdy większa część świata zamknęła się w domach, mieliśmy okazję poczuć na własnej skórze, że świat to system naczyń połączonych. Zjawisko dotyczyło niemal wszystkich dziedzin życia – od gospodarki, przez edukację, po służbę zdrowia czy ekologię. Szczególne miejsce w tym zestawieniu zajmuje polityka, coraz częściej postrzegana krytycznie ze względu na pogłębianie podziałów w społeczeństwie. Takie sytuacje jak COVID-19 pokazują, jak bardzo istotna jest solidarność – nie tylko w wymiarze obywatelskim. Podziały polityczne wyraźnie wpływają na strategie zarządzania państwem i społeczeństwem, decyzje rozwojowe i inwestycyjne czy te związane z ochroną środowiskową (lub jej brakiem). Z tej perspektywy szczególnie ważna wydaje się ścieżka tematyczna „Solidarni w rozwoju”, w której pojawią się m.in. sesje o solidarności klimatycznej czy solidarności terytorialnej.

Doświadczenia ostatnich miesięcy pokazują, że nie da się wyłącznie z poziomu centralnego zarządzać kryzysem o takiej złożoności i skali jak epidemia COVID-19. Nie da się również skutecznie walczyć z jego społecznymi i gospodarczymi konsekwencjami bez zgodnej współpracy rządu, samorządów, biznesu i środowisk naukowych. Opracowanie strategii walki ze skutkami pandemii wymaga przemyślanej i konsekwentnej kooperacji biznesu, wszystkich szczebli administracji i zaplecza eksperckiego – mówi Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, które wspiera OEES jako Miasto Gospodarz.

Solidarny rozwój to działanie na rzecz rozwoju pojedynczych członków wspólnoty lokalnej i całych grup, szczególnie tych wykluczonych lub piętnowanych, abyśmy mogli iść ramię w ramię i wzajemnie dotrzymywać sobie kroku w duchu wspólnoty, szacunku i dialogu. Osobiście bardzo wysoko cenię wymianę doświadczeń. Nie ma powodu wyważać drzwi, które ktoś już sforsował. Korzystamy z doświadczeń innych, odwołując się nie tylko do praktyk samorządów polskich, ale i tych z zagranicy. Pracujemy z miastami partnerskimi i podglądamy, co się dzieje za oceanem. Import/eksport idei to wspaniała sprawa – zauważa Aleksandra Dulkiewicz, Prezydent Gdańska – miasta patrona ścieżki tematycznej „Solidarni w rozwoju”.

Samorządy mogą przede wszystkim uczyć się od siebie, czerpiąc rozwiązania w zakresie poprawy jakości zarządzania sprawami wspólnymi. Kapitał społeczny jest warunkiem rozwoju nowoczesnej gospodarki i efektywnej współpracy. Szczególnie istotne dla skuteczności polityki rozwoju są partnerstwo i kreatywność samorządów terytorialnych. Kluczowe czynniki sukcesu na tym polu to potencjał instytucjonalny, potencjał współpracy i zdolność ich wykorzystania do kreowania i realizacji działań – mówi Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

Open Eyes Economy Summit jest organizowany w Krakowie od 2016 roku i gromadzi wybitne osobistości ze świata nauki, ekonomii, kultury. To Kongres poświęcony ekonomii opartej na wartościach społecznych. W tym roku odbędzie się 17–18 listopada w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Rejestracji na wydarzenie można dokonywać za pośrednictwem strony: www.oees.pl.