Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna wystawia zlecenie na wykonanie testu na obecność koronawirusa osobom, które mają być objęte opieką długoterminową i ubiegającym się o pobyt w domach pomocy społecznej – wynika z przedstawionej przez resort zdrowia strategii walki z COVID-19.

Schemat – według strategii walki z COVID-19 zamieszonej na stronie Ministerstwa Zdrowia – zlecenia badania w kierunku COVID-19 dla pacjentów przed przyjęciem do placówek opieki długoterminowej dotyczy hospicjów samodzielnych, a także zlokalizowanych w strukturach szpitala oraz osób samodzielnych i niesamodzielnych ze skierowaniem do domów opieki społecznej.

Placówka opieki długoterminowej – hospicjum, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy – informuje pacjenta, dla którego ma wolne miejsce o wszczęciu procedury przyjęcia. Listę pacjentów, których zamierza przyjąć, przesyła do powiatowego sanepidu. Stacja wystawia zlecenie na wykonanie testu w systemie EWP wraz z sugerowanym terminem pobrania wymazu od pacjenta.

Zlecenie to od razu widzi koordynator wojewódzkie go sanepidu. Umawia on i wysyła karetkę wymazową do pacjenta. Test jednak musi być zrobiony nie wcześniej niż na 6 dni przed terminem przyjęcia do placówki.

Pobrany materiał w wyznaczonym czasie przekazywany jest laboratorium, które ma podpisaną umowę z wojewódzkim oddziałem NFZ. Po otrzymaniu wyniku badania laboratorium umieszcza go w systemie EWP. Wynik widzi pracownik powiatowej stacji sanepidu i pacjent w Internetowym Koncie Pacjenta. Sanepid kontaktuje się z placówką i informuje o wyniku badania.

Scenariusz postępowania w przypadku osób ze skierowaniem do domu opieki społecznej jest zbliżony. Gdy otrzymają oni skierowanie do DPS-u, kontaktują się telefonicznie z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną i to jej pracownik wystawia zlecenie w systemie EWP na wykonanie testu w kierunku COVID-19.

Pacjent, jeśli jest osobą samodzielną, udaje się do punktu mobilnego pobrania wymazu, tzw. drive thru. Jeśli jest osobą niesamodzielną, przyjeżdża do niego karetka, którą umawia koordynator wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Wymaz trafia do laboratorium, które ma podpisaną umowę z NFZ i to ono wpisuje wyniki w systemie EWP. Pacjent ma do niego dostęp przez Internetowe Konto Pacjenta. Stacja powiatowa, po wpisaniu wyniku w system EWP, informuje o nim DPS. Jeśli jest negatywny, osoba przyjmowana jest do placówki.