Fundusze norweskie z Programu Sprawiedliwości zostaną przeznaczone na poprawę systemu zwalczania wszelkich form przemocy - wskazała cytowana we wtorkowym komunikacie minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Budżet programu to 68,5 mln euro.

Chodzi o pieniądze na poprawę systemu przeciwdziałania przemocy domowej, zapobieganie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych oraz wsparcie służby więziennej - czytamy w komunikacie.

Budżet Programu Sprawiedliwości to 68,5 mln euro, z czego 58,2 mln euro pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021, a 10,3 mln euro to wkład krajowy. "W ramach jednego projektu można starać się o dofinansowanie w wysokości od 5 do 400 tys. euro" - wyjaśnił resort funduszy.

Jak podkreśliła szefowa MFiPR przemoc rodzinna, wobec osób starszych czy niepełnosprawnych, to wciąż poważny problem. "Fundusze norweskie z Programu Sprawiedliwość przeznaczamy na poprawę systemu zapobiegania oraz zwalczania wszelkich form przemocy. To pieniądze również na przeszkolenie personelu i wsparcie służby więziennej" – wskazała cytowana w komunikacie minister Jarosińska-Jedynak, która podpisała umowę na realizację programu.

Najwięcej środków (56,5 mln euro) z Programu Sprawiedliwość ma trafić do służby więziennej. Pieniądze, jak wyjaśniono, pomogą w utworzeniu pięciu pilotażowych kompleksów penitencjarnych, z których każdy będzie składa się z więzienia, hali produkcyjnej i półotwartych zakładów rehabilitacji osadzonych.

Z kolei 2 mln euro zostanie przeznaczone na poprawę systemu zapobiegania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć. "Celem projektu ma być przyjęcie oraz wdrożenie ogólnokrajowej skutecznej, kompleksowej i skoordynowanej polityki, która będzie zapobiegać i zwalczać wszelkie formy przemocy" - wyjaśniło MFiPR.

Na poprawę systemu zapobiegania przemocy wobec osób starszych trafi - jak czytamy - 1,5 mln euro. (PAP)

autor: Magdalena Jarco