W dzienniku ustaw Hiszpanii, tzw. BOE, opublikowane zostały w środę przepisy dopuszczające kontrolę zdrowotną turystów przybywających na terytorium tego kraju samolotami i statkami. Regulacje przewidują badania w portach morskich i lotniczych z udziałem lekarza.

Zgodnie z nowymi przepisami turyści przybywający do Hiszpanii będą poddani kontroli dokumentów, będzie im zmierzona temperatura ciała, a następnie lekarz “wizualnie” oceni ich stan zdrowia.

W przypadku gdyby w trakcie pierwszej fazy badań lekarz miał wątpliwości co do stanu zdrowia turysty, ten przejdzie drugą, bardziej kompleksową serię badań. W przypadku stwierdzenia objawów Covid-19 przybysz zostanie poddany dwutygodniowej kwarantannie.

Nowe przepisy przewidują, że każdy turysta po przybyciu do Hiszpanii będzie zobowiązany do wypełnienia formularza, w którym będzie musiał podać adres swojego miejsca pobytu podczas wczasów, a także numer telefonu komórkowego.

W poniedziałek branżowy portal “Redaccion Medica” wyraził zaniepokojenie brakiem wystarczającej liczby lekarzy w Hiszpanii, którzy mogliby przeprowadzać obserwację medyczną przybywających do tego kraju turystów.

Od niedzieli do Hiszpanii mogą przybywać turyści z państw strefy Schengen bez konieczności przechodzenia obowiązkowej kwarantanny. Wcześniej, bo już od połowy czerwca, rząd Hiszpanii dopuścił możliwość wczasowania na Balearach dla kilku tysięcy niemieckich turystów w ramach projektu testowego.

Do 30 czerwca utrzymane zostaną kontrole graniczne Hiszpanii z Portugalią. Pomimo kilku prób strony hiszpańskiej wcześniejszego otwarcia granic strona portugalska nie zgodziła się, tłumacząc odmowę istniejącym wciąż ryzykiem zakażeń koronawirusem.