Premier Justin Trudeau ostrzegł w poniedziałek, że wobec firm, które nie zadbały o zdrowie zagranicznych pracowników, zostaną wyciągnięte konsekwencje. W niedzielę wieczorem Meksyk zapowiedział, że wznowi wydawanie zezwoleń na wyjazdy pracowników rolnych do Kanady.

„Każda osoba, która pracuje w Kanadzie, ma prawo do bezpiecznego miejsca pracy, niestety, w wielu przypadkach zasady nie są przestrzegane” - oświadczył Trudeau, zapowiadając wyciągnięcie konsekwencji wobec pracodawców, którzy zatrudniają zagranicznych pracowników rolnych i nie przestrzegają przepisów.

Tydzień temu rząd Meksyku wstrzymał wydawanie zezwoleń na wyjazdy do Kanady pracowników rolnych, gdy w wyniku COVID-19 zmarło dwóch meksykańskich pracowników zatrudnionych na farmach w rejonie Windsor-Essex w Ontario. Po kilku dniach rozmów w niedzielę wieczorem poinformowano, że Meksyk wznowi wydawanie zgód, a Kanada zobowiązała się do poprawy warunków sanitarnych. Agencja Canadian Press pisała m.in. o większej liczbie inspekcji.

Dotychczas ogniska zachorowań wykryto na 17 kanadyjskich farmach, choć rząd Kanady zobowiązał uprzednio farmerów do przeprowadzania dwutygodniowej kwarantanny, którą dodatkowo wspiera finansowo z budżetu. W niedzielę zmarł trzeci meksykański pracownik, zatrudniony przez Scotlynn Group, duże przedsiębiorstwo rolne z Ontario.

Eksperci cytowani w mediach podkreślali, że warunki zakwaterowania są jedną z głównych przyczyn szybkiego rozprzestrzeniania się zachorowań. W mediach pojawił się film nakręcony jakoby na jednej z farm, pokazujący stłoczone na małej przestrzeni łóżka dla pracowników, bez zabezpieczeń czy zachowania odległości.

Farmerzy kanadyjscy polegają w dużej części na pracy zagranicznych robotników rolnych, których co roku zatrudniają ok. 60 tys., ponieważ – szczególnie do najcięższych prac, jak wskazywały media - nie mogą znaleźć pracowników w Kanadzie. Większość z nich pochodzi z Meksyku. W tym roku pomimo epidemii koronawirusa rząd zgodził się na przylot zagranicznych pracowników i zapewnił farmerom 50 mln CAD na koszty obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny.

Kanadyjskie regulacje przewidują dwa programy zatrudnienia dla zagranicznych pracowników rolnych. Tzw. Seasonal Agricultural Worker Program, z zatrudnieniem okresowym, jest dostępny tylko dla obywateli Meksyku oraz uczestniczących w programie państw karaibskich. Drugi, tzw. Agricultural Stream, umożliwia zatrudnianie na dwa lata obywateli dowolnych krajów, jeśli nie można znaleźć pracowników w Kanadzie.

Rząd Quebecu, gdzie co roku pracuje na farmach ok. 16 tys. zagranicznych pracowników, rozpoczął pod koniec kwietnia kampanię reklamującą pracę na roli. Według doniesień mediów, aby zastąpić wykwalifikowanego pracownika, zatrudnia się średnio trzy osoby na jego miejsce. Rząd Quebecu dokłada do wynagrodzeń 100 CAD co tydzień w okresie od 15 kwietnia do końca października.

Wszystkie kanadyjskie prowincje i terytoria mają przepisy, które umożliwiają odmowę podjęcia pracy, jeśli pracownik uważa warunki pracy za niebezpieczne. Jednak, jak podawał publiczny nadawca CBC, choć już podczas pandemii zwiększyła się gwałtownie liczba przypadków odmowy w związku z obawami przed COVID-19, to z nielicznymi wyjątkami urzędnicy nie uznawali tych obaw za zasadne, co uznano za niedostosowanie prawa do warunków pandemii.

Z Toronto Anna Lach(PAP)