Chodzi o przygotowaną przez rząd ustawę o zmianie ustawy o sposobie obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto, którą Sejm uchwalił na posiedzeniu 7 maja 2020 r.

Przepisami tej ustawy w izbie wyższej zajmowała się Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Jak mówił senatorom sprawozdawca tej komisji Paweł Arndt, ustawa "jest niekontrowersyjna i ma charakter techniczny". Jej celem jest dostosowanie sposobu obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto do obowiązującego stanu prawnego w zakresie statystycznego podziału terytorialnego kraju (na poziomach: NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3).

"Europejskie statystyki regionalne opierają się na wspólnej klasyfikacji podziału regionalnego, zwanej +Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych+ (NUTS). W zależności od ich przeznaczenia na poziomie narodowym lub europejskim, niezbędne są różne poziomy statystyk regionalnych" - napisano w uzasadnieniu przepisów. "Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS) w europejskiej klasyfikacji podziału regionalnego NUTS Państwa Członkowskie przyjmują co najmniej trzy hierarchiczne poziomy szczegółowości. Poziom NUTS (od 1 do 3) jest uzależniony od kryteriów administracyjnych i ludnościowych" - dodano.

Po zmianach prezes Głównego Urzędu Statystycznego oblicza średnią wartość PKB na jednego mieszkańca za okres ostatnich trzech lat dla obszarów jednostek terytorialnych na poziomach NUTS 1, NUTS 2 i NUTS 3. (PAP)

autor: Małgorzata Werner-Woś