Ministerstwo, przywołując dane Eurostatu (wstępne szacunki) wskazał, że w marcu br. eksport towarów z UE do reszty świata spadł o 10,2 proc. (do 167,4 mld euro), a import UE obniżył się o 12,2 proc. (do 145,2 mld euro).

"Tak gwałtowne obniżenie dynamiki obrotów UE w ostatnim miesiącu pierwszego kwartału to efekt administracyjnych restrykcji dot. działalności firm oraz mobilności osób wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19" - podkreślono.

Efektem koronawirusa było to, że w marcu UE odnotowała nadwyżkę w handlu towarami w wysokości 22,2 mld euro wobec 21 mld euro w analogicznym okresie ub.r.

Ministerstwo wskazało, że w skali całego pierwszego kwartału wywóz towarów poza UE spadł o 3,2 proc. (do 504,3 mld euro), a import obniżył się o 5,3 proc. (do 461,6 mld euro). Głębszy spadek importu przełożył się na wzrost dodatniego salda UE o 8,7 mld do 42,7 mld euro.

MR dodało, że w ujęciu narastającym, głębsze spadki zanotowano w eksporcie dóbr przemysłowych (o 3,6 proc., do 418,3 mld euro) niż dóbr podstawowych (o 2,3 proc., do 76,0 mld euro). Odmiennie sytuacja kształtowała się po stronie importu, gdzie niewspółmiernie głębsze spadki dotknęły dóbr podstawowych (o 10,5 proc., do 127,5 mld euro), niż przemysłowych (o 3,7 proc., do 325,4 mld euro) - zauważono.

Odnosząc się do struktury geograficznej eksportu UE, dynamicznie obniżył się eksport do Wielkiej Brytanii (o ok. 15 proc. w I kw. br. r/r).

Wśród ważniejszych rynków, spadki wywozu notowano również m.in. do Chin (o 5,1 proc.) oraz Indii (o 4,3 proc.).

Dane wykazują jednak, że nadal szybko rósł eksport m.in. do Turcji (o ok. 12 proc.), oraz do Korei Południowej (o ok. 17 proc.). W przypadku USA był to wzrost o 5,5 proc.

W przypadku importu, duże spadki notowano z: Wielkiej Brytanii (o ok. 12 proc.), Rosji (o ok. 18 proc.) oraz Norwegii (o ok. 13 proc.). Kontrastował z tym dynamiczny wzrost przywozu ze Szwajcarii (o ok. 14 proc.) - dodano w komunikacie. (PAP)

autor: Michał Boroń