Sejm przyjął w czwartek jedną z trzech poprawek Senatu do ustawy o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa umożliwia w tym roku dofinansowanie kół kwotą 40 mln zł.

Senat zgłosił trzy poprawki do noweli. Jedną przygotowało biuro legislacyjne; określa ona, iż dotacje budżetowe na koła gospodyń otrzymuje nie prezes ARiMR, a Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmiana ta została poparta przez stronę rządową. Poprawkę poparł Sejm.

Natomiast Sejm odrzucił dwie poprawki rozszerzające uprawnienia kół gospodyń wiejskich do otrzymania z budżetu pomocy finansowej państwa na realizację zadań na kolejne lata - 2021-2029. Poprawkę negatywnie zaopiniowała strona rządowa oraz senacka komisja rolnictwa.

Najważniejszym celem znowelizowanej 6 maja br. ustawy było umożliwienie finansowania kół gospodyń wiejskich na ten rok. Na ten cel zaplanowano z budżetu państwa 40 mln zł, co pozwoli na przyznanie pomocy finansowej dla około 11,6 tys. kół.

Kolejna zmiana - to powierzenie nadzoru nad działalnością kół pełnomocnikowi rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych. Dotychczas nadzór był sprawowany przez pełnomocnika rządu ds. małych i średnich przedsiębiorstw.

Ustawa o kołach gospodyń wiejskich, uchwalona w listopadzie 2018 r., nadała im osobowość prawną i umożliwiła samodzielne działanie we wszystkich stosunkach prawnych. Ponadto, ustawodawca stworzył możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich pod warunkiem, że koła zarejestrują się w specjalnym rejestrze w ARiMR. O dotację może ubiegać się jedynie jedno koło działające we wsi.

W 2018 r. o pomoc finansową starało się 4917 kół na kwotę ok. 16,5 mln zł, a w 2019 r. 8619 kół wnioskowało o ponad 29,8 mln zł. Według wiceminister z dotacji rozliczyło się 98 proc. kół.

Z danych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wynika, że na koniec grudnia 2018 r. było zarejestrowanych w Agencji 5048 kół, rok później - 8828 kół, a 29 kwietnia 2020 r. 9110 kół. Połowa zarejestrowanych kół to nowe organizacje.

Nowe przepisy mają wejść w życie następnego dnia po ogłoszeniu.

Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.