Sąd Okręgowy w Krakowie zdecydował o przedłużeniu do 30 czerwca tymczasowego aresztu dla byłej prezes Wisły Kraków Marzeny S.-C. i byłego wiceprezesa oraz członka rady nadzorczej Wisły Roberta Sz. Oboje są podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na szkodę klubu.

Sprawę prowadzi Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Podejrzani zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy CBŚP w pierwszej połowie września ubiegłego roku, a 29 października Sąd Okręgowy w Poznaniu zdecydował o ich trzymiesięcznym areszcie.

Marzena S.-C. odgrywała wiodącą rolę w przestępstwach gospodarczych popełnionych przez zorganizowaną grupę złożoną z osób związanych z byłym zarządem klubu i środowiskiem kibiców Wisły.

Reklama

Marzena S.-C. miała m.in. popełnić przestępstwa gospodarcze związane z wyrządzeniem szkody w mieniu spółki Wisła Kraków SA na łączną kwotę niemal 7,3 mln zł. Miała też narazić na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania powstania szkody majątkowej w wysokości prawie 2,6 mln zł w związku z zawarciem niekorzystnych umów na realizację usług na rzecz klubu, m.in. z podmiotem reprezentowanym przez Annę M.-Z.

Byłemu wiceprezesowi spółki i byłemu członkowi rady nadzorczej spółki Wisła Robertowi Sz. i Annie M.-Z. - żonie Grzegorza Z., współkierującego grupą kibiców Wisły, prokurator przedstawił zarzuty m.in. uczestniczenia w zorganizowanej grupie przestępczej.

W tej sprawie jest oskarżony także inny były członek rady nadzorczej Wisły – Tadeusz Cz. Wobec niego zastosowany został środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju.

Podejrzanym grozi do 10 lat więzienia.