Dzięki nowelizacji tarcza stanowić będzie lepszą ochronę dla firm. To dobre zmiany, uchwalone z myślą o przedsiębiorcach, o ochronie miejsc pracy – powiedziała w piątek PAP minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Sejm w czwartek w nocy poparł prawie połowę poprawek do ustawy dotyczącej tarczy antykryzysowej, jakie zaproponował wcześniej Senat.

"Przyjęte przez Sejm poprawki senatorów rozszerzają krąg przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać z instrumentów tarczy antykryzysowej. Więcej firm, również te niezatrudniające pracowników, skorzystać będzie mogło z niskooprocentowanych pożyczek, a świadczenie postojowe nie będzie miało jednorazowego charakteru, lecz będzie mogło być wypłacone ponownie – nawet trzykrotnie" – podkreśla szefowa MRPiPS Marlena Maląg.

Zdaniem minister to dobre zmiany, uchwalone z myślą o przedsiębiorcach i ochronie miejsc pracy.

"Dzięki nowelizacji tarcza stanowić będzie większą ochronę dla firm. To od samego początku jest intencją rządu. Czekamy teraz na podpis pana prezydenta Andrzeja Dudy" – powiedziała.

Minister pracy zapewnia, że tarcza działa. Przypomniała, że złożono już ponad milion wniosków o przyznanie wsparcia.

"Pomoc trafia już do przedsiębiorców – w formie świadczeń postojowych, wsparcia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy pożyczek dla mikrofirm. Od początku podkreślamy, że tarcza nie jest zamkniętym katalogiem, że każde rozwiązanie, które może stanowić realne wsparcie dla firm, będzie przez rząd wprowadzane. Przyjęte przez parlament zmiany w tarczy są zaprojektowane w tym duchu. Bardzo się z tego cieszę" – dodaje szefowa MRPiPS.

Zasadnicza część ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2., uchwalonej przez Sejm 9 kwietnia, odnosi się do pomocy dla firm.

Zakłada ona m.in. zwiększenie dostępności pożyczek dla mikroprzedsiębiorców. Będą mogły je dostać podmioty, które nie zatrudniają pracowników. Aby skorzystać z umorzenia pożyczki, mikrofirma będzie musiała prowadzić działalność przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Nowe prawo rozszerza też krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych" o firmy zatrudniające do 49 osób. Zastrzeżono, że firmy zatrudniające od 10 do 49 osób będą zwolnione z opłacania składek w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek. Zwolnieniem ze składek objęto też wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Ustawa przewiduje również ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne, będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie.