Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem wejdzie ono w życie 12 kwietnia, a utraci moc 25 kwietnia br.

Przepisy wprowadzają zakaz lądowań na lotniskach samolotów wykonujących loty międzynarodowe. Zgodnie z prawem, rozporządzeniem szefa MSWiA, do kraju będą mogli wrócić lotami czarterowymi m.in.: obywatele RP; cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP; cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka; szefowie misji dyplomatycznych oraz członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego misji; cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP; cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium RP.

Do Polski będą mogły też przylatywać samoloty czarterowe obcych przewoźników, które z Polski zabierać będą cudzoziemców do domu.

Jak wynika z rozporządzenia, do 25 kwietnia nie będzie można też wykonywać pasażerskich lotów w ruchu krajowym, poza lotami przewożącymi towary lub pocztę.

PLL LOT informowały w czwartek, że w związku z decyzją rządu o przedłużeniu zawieszenia połączeń lotniczych, wszystkie rejsy pasażerskie LOT-u zaplanowane do tego czasu zostały odwołane.

Polska, mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo obywateli w kraju, ale także w Europie i na świecie, wprowadziła ograniczenia w transporcie międzynarodowym. Od 15 marca 2020 r. zawieszone zostały m.in. międzynarodowe pasażerskie połączenia lotnicze. Zgodnie z wcześniejszą decyzją rządu, odwołanie lotów obowiązywało do 11 kwietnia 2020 r. (PAP)

autor: Michał Boroń