Czasowe ograniczenie, od 26 marca do 10 kwietnia, funkcjonowanie uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra zdrowia przewiduje opublikowane we wtorek rozporządzenia szefa Ministerstwa Zdrowia.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Przewiduje ono, że w okresie od 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie uczelni medycznych nadzorowanych przez ministra zdrowia.

Chodzi o zawieszenie kształcenia: na studiach, studiach podyplomowych oraz w określnych innych formach, a także ograniczenie obowiązku świadczenia pracy przez pracowników uczelni medycznych na ich terenie, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni.

We wskazanym okresie, uczelnie medyczne, które dysponują infrastrukturą i oprogramowaniem umożliwiającymi prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, mają prowadzić zajęcia z wykorzystaniem tych metod i technik niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia.

Rozporządzenie zakłada, że uczelnia medyczna, która w okresie zawieszenia kształcenia na studiach prowadziła zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, może kontynuować ich prowadzenie po zakończeniu okresu zawieszenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 30 września 2020 r. (PAP)

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl