W przypadku wsparcia organów administracji publicznej w zwalczaniu koronawirusa do tego celu zostaną skierowane specjalistyczne siły i środki podległe pod Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia oraz WOT - poinformował PAP resort obrony.
Reklama

PAP zapytała Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ) o przygotowania jakie czyni na wypadek wystąpienia w Polsce koronawirusa, a także o liczbę i rodzaj sił, jakie wojsko może skierować w celu wspierania działań mających na celu zwalczanie tej choroby. Na te pytanie odpowiedział wydział prasowy MON.

"DO RSZ jest przygotowane na wdrożenie planów wsparcia administracji publicznej zgodnie z Planem Zarządzania Kryzysowego Resortu Obrony Narodowej (PZK RON), który jest załącznikiem do Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Przedstawia on zasady działania jednostek wojskowej służby zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem jednostek pionu sanitarno-epidemiologicznego, osłony przeciwepidemicznej i osłony przeciwepizootycznej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie. Określa również kierunki współdziałania służb cywilnych i SZ RP w przypadku naturalnych ognisk epidemicznych chorób zakaźnych o wymiarze katastroficznym, a także w odpowiedzi na atak terrorystyczny z użyciem broni masowego rażenia" - odpowiedział na pytania PAP resort.

Poinformował też, że szczegóły mówiące o liczbie możliwych do użycia żołnierzy i specjalistycznego sprzętu ujęte są w załączniku do PZK RON "Użycie Sił Zbrojnych RP w Działaniach Przeciwepidemicznych, Sanitarnohigienicznych, Udzielaniu Pomocy Medycznej oraz Likwidowaniu Skażeń i Zakażeń Biologicznych". Jednak MON odmówiło udzielenia informacji na ten temat, gdyż - jak wyjaśniło - wspomniany złącznik jest dokumentem niejawnym.

"W przypadku wsparcia organów administracji publicznej zostaną skierowane specjalistyczne siły i środki podległe pod Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dyrektora Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia oraz Wojsk Obrony Terytorialnej. Uruchomienie zasobów SZ RP odbywa się na wniosek o wsparcie skierowany z administracji rządowej" - wyjaśnił resort.

MON podkreśliło też, że DO RSZ monitoruje sytuację związaną z epidemią koronawirusa, dokonuje przeglądu obowiązujących procedur oraz sił i środków zadeklarowanych w PZK. Monitoruje również sytuację epidemiologiczną w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami kraju.

W czwartek rzecznik prasowy WOT ppłk Marek Pietrzak, odpowiadając na pytania PAP zapewnił, że formacja ta pozostaje "w gotowości do udzielenia wsparcia w walce z koronawirusem".

"Zakres ewentualnych działań mógłby dotyczyć na przykład wsparcia systemu opieki zdrowotnej, głównie w obszarze logistyki, wsparcia społeczności lokalnych i jej zasobów - wsparcie takie może być udzielone w zakresie logistyki oraz oceny sytuacji osób starszych. Oprócz tego jesteśmy w gotowości do podjęcia działań ograniczających ryzyko rozprzestrzeniania wirusa" - poinformował ppłk Pietrzak.

Zapewnił też, że dowódcy brygad OT pozostają w bezpośrednim kontakcie z wojewodami, a także uczestniczą w posiedzeniach zespołów oceniających i planujących ewentualne działania na wypadek powstania zagrożenia.

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach. Epidemia rozprzestrzeniła się na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię.