Unijny komisarz ds. sprawiedliwości Didier Reynders rozmawiał w piątek w Zagrzebiu o sądownictwie z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim - poinformował PAP rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand.
Reklama

"24 stycznia przy okazji nieformalnego spotkania ministerialnego Rady UE ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Zagrzebiu komisarz Reynders spotkał się z podsekretarzem stanu Marcinem Romanowskim. Podczas tego spotkania komisarz omówił ostatnie orzeczenia sądowe, opinię Komisji Weneckiej i nowy mechanizm praworządności" - oświadczył Wigand.

Spotkanie w komunikacie resortu skomentował też Romanowski. "Polska jest gotowa do kontynuowania dialogu i przedstawiania informacji o podejmowanych zmianach w wymiarze sprawiedliwości. Dla Polski fundamentalna jest zasada równego traktowania wszystkich państw oraz suwerenności w zakresie organizacji sądownictwa. Nieformalny dokument Komisji Weneckiej jest nieakceptowalny nie tylko ze względu na sposób powstania, ale również ze względu na jego treść. Nie ma powrotu do stanu sprzed reformy wymiaru sprawiedliwości, bo ta jest dla nas priorytetem. Nie odstąpimy od niej" – podkreślił wiceminister.

W piątek Komisja Europejska złożyła wniosek do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o zastosowanie środków tymczasowych przeciw Polsce w odniesieniu do systemu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Jeśli TSUE go uzna, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zawieszona.

Również w piątek KE wyraziła zaniepokojenie ostateczną decyzją Sejmu w sprawie ustaw sądowych i sytuacją w Polsce dotyczącą praworządności. Rzecznik KE Christian Wigand oświadczył na konferencji prasowej w Brukseli, że Komisja nie ma wątpliwości co do prawomocności Sądu Najwyższego w Polsce, ale ma takie w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego.

Jak powiedział rzecznik, KE wie o decyzji Sądu Najwyższego w sprawie sędziów KRS, nie komentuje jej, ale rozwój sytuacji dotyczący praworządności w Polsce jest dowodem na to, że potrzebny jest natychmiast konstruktywny dialog w tej kwestii. Wigand dodał, że wiceszefowa KE Viera Jourova będzie w Polsce w przyszłym tygodniu i jest gotowa na taki dialog.

Posiedzenie Rady UE w Zagrzebiu dotyczyło m.in. przyszłej strategii w ramach tworzenia europejskiego prawa karnego oraz cywilnego, kształcenia sędziów, a także współpracy państw członkowskich z agencjami unijnymi. Uczestnicy spotkania podkreślili m.in. wagę kontynuowania procesu cyfryzacji wymiaru sprawiedliwości, a także wykorzystania możliwości wynikających z nowych technologii oraz w przyszłości - sztucznej inteligencji.

Uczestnicy spotkania akcentowali też potrzebę przyglądania się niebezpiecznym i niepokojącym zjawiskom, takim jak plaga tzw. fake newsów i cyberprzestępczości.

Romanowski podkreślił w trakcie debaty, że współpraca powinna przede wszystkim skupiać się na pełnym wdrażaniu istniejących instrumentów prawa UE, a decyzje o nowej legislacji powinny zapadać tylko, gdy istnieje taka rzeczywista potrzeba. Wzmacnianie praw fundamentalnych obywateli UE i ich ochrona musi pozostać najważniejszym elementem działań UE.

Podczas obrad ministrowie rozmawiali również o wzmacnianiu działań szkoleniowych w obszarze wymiaru sprawiedliwości oraz roli Europejskiej Sieci Sądowej EJN.