Przedstawiając założenia części budżetowej energia wiceminister aktywów Maciej Małecki zaznaczył, że wraz z planowaną zmianą ustawy o działach administracji rządowej nastąpi istotne przeniesienie zadań do Ministerstwa Klimatu. Minister Klimatu docelowo będzie nadzorował obszary bezpieczeństwo energetyczne, energetyka jądrowa czy OZE - zaznaczył. Dlatego wydatki z działu energia będą wykonywane przez Ministerstwo Klimatu - dodał Małecki.

Wiceminister przypomniał, że projektowany budżet zakłada m.in. 434 mln zł dywidend ze spółek nadzorowanych przez MAP, 255 mln zł dotacji dla Agencji Rezerw Materiałowych. W ramach programów wieloletnich ponad 1 mln zł w 2020 r. ma trafić na Program Polskiej Energetyki Jądrowej i zostanie przeznaczone na zadania informacyjne, edukacyjne, czy aktualizację Programu.

Fundusz Niskoemisyjnego Transportu na początku 2020 r. dysponował 320 mln zł, na koniec jego stan ma wynosić 380 mln zł, a wydatki na realizację zadań 313 mln zł.

Z kolei w Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny na początku roku było 91 mln zł, na zakończenie tego roku stan ma wynosić zero. Jak wyjaśniał wiceminister aktywów Tomasz Dąbrowski, w Funduszu są obecnie pieniądze na resztę zwrotów różnic i rekompensat z tytułu wzrostu cen energii za 2019 r. Dąbrowski zaznaczył, że dopiero po ostatnich rozliczeniach okaże się, czy jest to kwota wystarczająca, a jeżeli nie, to - jak wskazał - jest ustawowa możliwość zdobycia dodatkowych pieniędzy.

Z kolei w dziale gospodarka złożami kopalin - jak poinformował Adam Gawęda - na zadania związane z górnictwem węgla kamiennego zaplanowano 614 mln zł. To głównie dotacje na działania po zakończeniu likwidacji kopalń, typu odwadnianie, wentylacja, naprawa szkód, ale też m.in. na roszczenia pracownicze.

Komisja pozytywnie zaopiniowała też budżety m.in. URE, WUG, Prokuratorii Generalnej czy planu finansowego Funduszu Inwestycji Kapitałowych - państwowego funduszu celowego.

Opinia komisji energii i skarbu trafi do komisji finansów.(PAP)