Parlament Chin przegłosował w sobotę likwidację ośrodków detencyjnych dla prostytutek i ich klientów. Zgodnie z prawem policja mogła tam umieszczać zatrzymane osoby bez aktu oskarżenia na okres do dwóch lat. Zdaniem krytyków ośrodki nie spełniały swojej roli.

Arbitralny system przetrzymywania w ośrodkach detencyjnych osób oskarżonych o przestępstwa seksualne obowiązywał przez prawie trzy dekady. Zgodnie z sobotnią decyzją parlamentarzystów przestanie istnieć w niedzielę, a wszystkie przebywające w tych ośrodkach osoby zostaną natychmiastowo zwolnione.

Zadaniem tych ośrodków były przede wszystkim edukowanie i resocjalizacja umieszczanych w nich osób. Krytycy tego systemu twierdzili jednak, że miejsca te nie spełniały swojej roli.

"Osoby tam umieszczone poddawane są przemocy ze strony policji, przymusowej pracy, obowiązkowym testom na choroby przenoszone drogą płciową, są upokarzane i prześladowane" - podkreśliła Shen Tingting z Asia Catalyst, stowarzyszenia broniącego praw społeczności marginalizowanych.

"Zniesienie tego systemu jest krokiem w dobrym kierunku" - oceniła i zaznaczyła, że chińska opinia publiczna już od kilku lat opowiada się za zamknięciem tych ośrodków i zniesieniem "systemu reedukacji poprzez obozy pracy".

Agencja AFP podkreśla, że mimo decyzji parlamentu o likwidacji ośrodków detencyjnych prostytucja w Chinach nadal pozostaje nielegalna, choć jest w tym kraju zjawiskiem powszechnym. Osoby świadczące usługi seksualne i z nich korzystające podlegają karze grzywny do 5000 juanów (714 dol.) i 15 dni aresztu administracyjnego.

"Zniesienie ośrodków detencyjnych to tylko mały krok - podsumowała Shen. - Chińskie prawo kładzie nacisk na zakazy, natomiast nie wyznacza norm dla ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników seksualnych jako profesjonalistów". (PAP)