Projekt rządowej ustawy o przeprowadzeniu w Wielkiej Brytanii wyborów parlamentarnych 12 grudnia został przyjęty w tzw. drugim czytaniu bez głosowania, co oznacza, że został skierowany do pracy w komisjach. Ostateczne głosowanie powinno się odbyć ok. 21 polskiego czasu.

Do głosowania nie została dopuszczona poprawka rozszerzająca czynne prawo wyborcze na 16- i 17-latków oraz obywateli UE, które mają status osoby osiedlonej w Wielkiej Brytanii. Została natomiast dopuszczona ta, która zmienia datę głosowania na 9 grudnia, co postulowały Szkocka Partia Narodowa i Liberalni Demokraci.