Podczas panelu sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, Andrzej Bittel podkreślił, że już teraz, dzięki ambitnym projektom kolejowym realizowanym w ciągu ostatnich czterech lat, udało się nadrobić wiele zaległości z przeszłości. – Wysiłek inwestycyjny jest widoczny i zauważalny – ocenił. Jak stwierdził, udało się usprawnić dotychczasowe procedury, co przełożyło się na przyspieszenie inwestycji. Kluczowa jest rozwijająca się współpraca między spółkami kolejowymi a wykonawcami i producentami – stworzenie mechanizmów odpowiednio rozkładających ryzyko czy efektywnego wypłacania zaliczek. – Bez dialogu wiele trwających przedsięwzięć nie mogłoby być dziś realizowanych – powiedział wiceminister.