Za skierowaniem skargi głosowało 20 radnych, przeciw było 13 (z PiS).

Chodzi o uchwałę, którą radni podjęli 28 sierpnia. Poprzednią z czerwca tego roku, podobną, ale bardziej konkretyzującą działania prezydenta miasta i wskazującą, że miejscem edukacji ma być szkoła, unieważnił wojewoda.

W uchwale z sierpnia radni zobowiązali prezydenta Krakowa do podjęcia możliwych i prawnie dopuszczalnych działań polegających na prowadzeniu działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie profilaktyki ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyki HIV. Nie sprecyzowali jednak, jakie dokładnie działania ma podjąć prezydent, ani że miejscem dodatkowej edukacji ma być szkoła.

Wojewoda unieważnił także tę uchwałę, uznając, że Rada Miasta Krakowa wkracza w kompetencje innych podmiotów np. dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej czy Rady Rodziców oraz że radni nie mogą wydawać "wiążących poleceń organowi wykonawczemu gminy, co do podejmowania konkretnych działań w określonej sprawie".

"Ta uchwała z 28 sierpnia była drugą tego typu. Poprawiliśmy ją zgodnie z tym, co wojewoda zalecał, niestety po raz kolejny została uchylona" – powiedział w środę dziennikarzom przewodniczący Rady Miasta Krakowa Dominik Jaśkowiec. "Ten jaskrawy przykład dwóch uchwał pokazuje, że wojewoda tak naprawdę nie działa w ramach nadzoru prawnego, tylko stosuje nadzór ideologiczny, światopoglądowy i kieruje się przy ocenianiu uchwał Rady Miasta Krakowa swoimi własnymi poglądami i stanowiskiem partii rządzącej, co jest absurdalne, niezgodne z prawem i trzeba temu położyć kres" – powiedział Jaśkowiec.

Przypomniał, że wojewoda małopolski unieważnił już 16 z ok. 40 uchwał kierunkowych przyjętych w tej kadencji przez Radę Miasta Krakowa, a wszystko zaczęło się od unieważnienia uchwały dotyczącej konsultacji ws. pomnika żołnierzy AK w Krakowie.

W trybie nadzoru unieważnione zostały także istotne – zdaniem radnych KO - dla mieszkańców uchwały dotyczące m.in. wprowadzenia instytucji nocnego burmistrza, asystenta dla niepełnosprawnych, badań gleb w Nowej Hucie – na te rozstrzygnięcia także złożone zostały skargi do WSA. "Jeżeli 16 uchwał jest uchylanych i wszystkie są nie-PiS-owskie, tylko nasze, to chyba widać, że jest to działanie polityczne" – ocenił szef klubu KO w Radzie Miasta Aleksander Miszalski. Dodał, że wojewoda startując do Sejmu z listy PiS "wykorzystuje w kampanii swoją funkcję".

Rzeczniczka wojewody Joanna Paździo powiedziała w środę PAP, że we wszystkich tych uchwałach powielane były podobne błędy, w szczególności jeśli chodzi o formułowanie jednoznacznych kierunków działań prezydenta. (PAP)

autor: Małgorzata Wosion-Czoba