Jakieś 11-12 mln osób – tyle liczy grupa społeczna, która teoretycznie jest kluczowa dla rozwoju gospodarczego. Pod względem jej liczebności Polska należy do europejskiej czołówki.

Do takich wniosków doszli eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. We właśnie opublikowanym raporcie dowodzą, że z 51-proc. udziałem wśród osób w wieku między 24 a 64 rokiem życia Polska jest liderem regionu i może równać się z takimi krajami, jak Niemcy, Francja, czy Belgia. To dobrze bo posiadanie licznej i silnej klasy średniej jest dobre dla gospodarczego rozwoju, czego dowodzą badania na świecie prowadzone od wielu lat. To z tej grupy zwykle biorą się przedsiębiorcy.

To klasa średnia ma tzw. duży potencjał konsumpcyjny, co napędza popyt w gospodarce. Stereotyp związany z tą grupą społeczną to jednocześnie skłonność do oszczędzania i gromadzenia kapitału pochodzącego z pracy, ciągłe dążenie od podnoszenia kwalifikacji i zdobywania wiedzy w połączeniu ze stabilizacją ekonomiczną, która uniezależnia od państwowej pomocy.