Projekt, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, dostosowuje nasze przepisy do dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Jak podało CIR, chodzi o doprecyzowanie przepisów dotyczących wykonywania - przez to m.in. banki krajowe, w tym spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK, spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe - obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

"Przepisy ułatwią m.in. wymianę informacji między powiązanymi ze sobą instytucjami obowiązanymi (np. tymi wskazanymi powyżej). Wymiana wiedzy i doświadczenia powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców w procederze prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu" - czytamy.

Reklama

Dodano, że znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta